Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Hem
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

  • Har föräldrarna rätt att träffa barnet lika mycket?
  • Får barnet själv välja var det ska bo?
  • Behöver vi ta hjälp trots att vi är överens?

Vi vet att frågorna är många och och vi förstår att du gärna vill prata med en jurist nu på direkten kring din situation.


Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2021 är 1.781 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Vårdnad, boende och umgänge – vi hjälper dig!  

I vårdnads-, boende- och umgängesärenden är det i regel alltid bäst att företrädas av ett kunnigt juridiskt ombud för att du som klient ska kunna få det bästa stödet under processen. Vi på Verahill hjälper dig i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Ovan är några av de frågor som ofta kan uppstå efter en separation. Hos oss kan du få stöd och juridisk rådgivning kring sådana frågor. Vi på Verahill erbjuder ett personligt engagemang där barnets bästa står i fokus.   

Möt Helena Kumblad,
Verahills processchef

Helena har en bakgrund som allmänpraktiserande advokat med mångårig erfarenhet inom allt från brottmål till fastighetsrätt, men med specialinriktning mot familjerätt och särskilt barnrätt.

“Det är oerhört inspirerande att få leda ett processteam med barnets bästa i fokus på en modern och nytänkande juristbyrå som Verahill.”

Helena har också arbetat som specialist på Västerås stad inom tvångsmål, med tyngdpunkten på ärenden som gäller lagen om vård av unga (LVU) där Helena även ansvarat för utbildning och handledning av stadens socialsekreterare och politiker inom området.

"Mina ledord är kompetens, professionalitet och engagemang genom hela ärendets gång. Jag brinner för att arbeta mot långsiktigt hållbara lösningar i de tvister vi driver.”

Kontakta Helena Kumblad

Helena utgår från Verahills huvudkontor i Nacka och leder vårt processteam som består av arton jurister. Teamet består av jurister på samtliga kontor i Malmö, Göteborg, Vänersborg, Jönköping, Nacka och Täby.

Helena utgår från Verahills huvudkontor i Nacka och leder vårt processteam som består av arton jurister. Teamet består av jurister på samtliga kontor i Malmö, Göteborg, Vänersborg, Jönköping, Nacka och Täby.

Vårdnad 

Den som har vårdnaden om ett barn har både rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet, till exempel gällande val av förskola, skolasjukvård eller pass. Vårdnaden om ett barn kan vara gemensam eller ensam.  Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som har rätt att fatta alla beslut rörande barnet.   

Boende 

Barns boende är en fråga som uppkommer i samband med att föräldrar separerar. Barnet kan ha sitt huvudsakliga boende hos en förälder eller så kan det ha ett växelvis boende med sitt boende lika mycket hos båda föräldrarna, till exempel varannan vecka. Om barnet har sitt huvudsakliga boende hos den ena föräldern har barnet som huvudregel rätt till så kallat umgänge med den andre föräldern, till exempel varannan helg.   

 

Vi på Verahill har stor erfarenhet av den här typen av frågor och kan hjälpa dig att hitta en lösning.

Umgänge

Umgänge mellan barn och förälder ska ske utifrån ifrån barns behov av sina föräldrar. Om en förälder har ensam vårdnad innebär det inte att den föräldern har rätt att vägra barnet umgänge med sin andre förälder. Huvudregeln är att barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. I de fall föräldrar inte kan komma överens om umgängets omfattning kan en domstol avgöra saken.

Att frånta en förälder umgängesrätt kan ske i vissa fall, men det är relativt ovanligt. Exempel på tillfällen då det kan förekomma är om den ena föräldern har varit våldsam mot barnet, begått sexuella övergrepp, har en allvarlig psykisk störning eller har ett missbruk av beroendeframkallande medel. Om det behövs kan socialtjänsten stötta med ett så kallat umgängesstöd, vilket innebär att umgänget sker i närvaro av en ytterligare person.   

Kan föräldrarna inte enas om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut för barnet, kan en domstol avgöra frågan. Vanligtvis inleds en vårdnadsprocess via samarbetssamtal hos familjerättssekreterare eller genom uppsökande av juridiska ombud.  

  

 

Samarbetssamtal

Alla kommuner erbjuder så kallade samarbetssamtal med familjerättssekreterare, i syfte att försöka få till ett samarbete mellan föräldrarna i frågor som rör barnet. Vi på Verahill Familjejuridik kan hjälpa dig både innan och efter ett sådant samtal. När du får hjälp av oss innebär det inte att ärendet kommer bli en domstolstvist, men om det går så långt företräder vi dig självklart även i domstolen.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2020 är 1 781 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Vanliga frågor

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om vårdnad hos oss på Verahill som sedan skickas till socialnämnden för godkännande.Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för en rådgivning där vi går igenom förutsättningarna i just ert fall. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som har rätt att fatta alla beslut rörande barnet. Blir vårdnadsfrågan om barnet en tvist i domstol får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.
Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Om ditt barn bor hos dig på heltid kan du kräva att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag för barnet. Underhållsbidrag ska betalas varje månad och bestäms utifrån en beräkning av barnets behov och respektive förälders ekonomiska situation. Om den andre föräldern inte går med på att betala underhållsbidrag finns det olika sätt att gå vidare. Boka gärna in en tid hos oss så hjälper vi dig med tillvägagångsätt och beräkningar utifrån just er situation.
Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Om ni inte är överens är svaret att det beror på, men huvudregeln är att du inte bör ta saken i egna händer och flytta ändå. Vi rekommenderar att du bokar ett möte där vi gör en individuell bedömning utifrån omständigheterna i just ditt fall.
Ett bra sätt är att genomföra så kallade samarbetssamtal via familjerätten i den kommun barnet är bosatt i. Där får föräldrar kostnadsfri hjälp kring att försöka hitta ett fungerande samarbete i frågor som rör barnet. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att boka ett möte med oss på Verahill för rådgivning.
Utgångspunkten är att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med och att båda föräldrarna gemensamt ansvarar för att det kommer till stånd. Är du och den andre föräldern överens om umgänget kan ni bestämma hur det ska ändras. Är umgänget redan reglerat i ett avtal eller i en dom från domstol gäller det fram till ni har ett nytt avtal eller dom. Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus. Vi försöker i första hand hitta en överenskommelse mellan parterna kring frågan. Går det inte att komma överens hjälper vi dig att föra ärendet vidare i domstol.