Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Är en flytt skäl för vårdnadstvist?

Är en flytt skäl för vårdnadstvist?

För att ett växelvis boende ska fungera är det viktigt med viss närhet till skola, vänner och aktiviteter.

Vid gemensam vårdnad krävs ett samtycke från båda föräldrarna kring var barnet ska bo och båda ska alltså samtycka till en eventuell flytt. Kan man inte enas i frågan får ena föräldern inte flytta med barnet utan “rådande förhållanden ska bestå”.

När ditt barn blir lite äldre kan barnets egna vilja vara en del av lösningen, det växelvisa boendet kanske inte längre innebär “varannan vecka” utan varje vecka hos den ena föräldern och varje helg hos den andra. Då kommer ditt barn kunna påverka närheten efter vad som är bäst just då.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.