Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Hur får jag hjälp vid en vårdnadstvist

Hur får jag hjälp vid en vårdnadstvist

Att hamna i en tvist är ofta ovant och skrämmande. Extra svårt blir det när det handlar om det egna barnet. Att anlita en jurist tidigt i processen kan bringa ordning på dina tankar och lotsa dig vidare i processen. På Verahill får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning på telefon kring just din egen situation. Vill du gå vidare har vi en löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan.

För de flesta finns ekonomiskt stöd i egna hemförsäkringen - ett rättsskydd som ger dig möjlighet att få hjälp för ombudskostnader. Du kan också ha rätt till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist