Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Som gifta har ni valt att leva tillsammans och därmed att dela på mycket. Men ni kanske inte vill dela det där fritidshuset, företaget eller ett arv?

Vad kostar ett äktenskapsförord?
Fast pris från: 5 500 kr

I ett fast pris ingår rådgivning och upprättande av en juridisk handling. Varje ärende är dock unikt och i vissa ärenden ser vi att situationer kräver mer omfattande juridik. Därför arbetar vi med "från-priser" och inleder varje ärende med ett samtal och en prisuppskattning. Allt för att du som kund ska känna dig trygg.

Varför ska man ha ett äktenskapsförord? 

Med ett äktenskapsförord kan ni koncentrera er på det viktigaste: äktenskapet och förhållandet. När ni vet vad som gäller vid en eventuell skilsmässa undviker ni onödigt bråk och ökar chansen att förbli vänner efteråt.  

Genom ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa saker ska vara enskild egendom. Det betyder att den egendomen inte ska omfattas av reglerna om giftorätt och alltså inte tas med i er bodelning vid en skilsmässa.  

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni även bestämma att reglerna om giftorätt överhuvudtaget inte ska gälla i ert äktenskap. Då blir allt enskild egendom. Det innebär att allt det du tar med dig förblir ditt och allt som din make tar med sig förblir hans eller hennes. 

Genom äktenskapsförord är det också möjligt att avtala att framtida bodelning ska avgöras enligt svensk lag och svensk domstol. Detta blir aktuellt främst i de fall där makarna har olika medborgarskap, äger egendom belägen i utlandet eller bosätter sig i utlandet.

 

Vad gäller om man inte har ett äktenskapsförord? 

Om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord gäller huvudregeln om giftorätt om ni skiljer er. Det betyder att ni delar lika på allt. Ni har båda rätt till hälften var av det samlade nettovärdet på gemensamma tillgångar, inklusive egendom som ni skaffade innan ni träffades och gifte er. Om utländsk lag blir tillämplig på bodelningen kan den bli väldigt orättvis. Om äktenskapet upphör på grund av dödsfall kan det enligt vissa utländska lagstiftningar bli aktuellt med endast arvskifte och inte bodelning eftersom landet saknar regler om bodelning. Är maken som avlider mer förmögen kan konsekvenserna för den efterlevande maken bli förödande. Det är därför av betydelse att genom äktenskapsförordet avtala vilket lands lag som ska ligga till grund för en framtida  bodelning. Vissa länder. 

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord: 5 500 kr (+ ans.avg.)

Våra tjänster