Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Barn i en separation

Barn väljer inte att föräldrarna ska separera, det gör föräldrarna. Barnets liv påverkas i allra högsta grad av beslutet och därför säger lagen att barnets bästa ska stå i fokus.

Vi vet att frågorna kring barn som befinner sig mitt i föräldrarnas separation är många, framförallt vad är det som gäller i just min situation? Vad är det bästa för mitt barn? Många av våra kunder säger att det känns tungt att ta tag i men när man väl kommit i kontakt med oss på Verahill är det en lättnad. En lättnad för sin egen skull men framförallt för barnets bästa. Vi på Verahill brinner för att skapa långsiktigt hållbara lösningar, alltid med barnets bästa i första rummet.  

Vi vet att frågorna är många och att din situation är jobbig. Vi förstår att du gärna vill prata med en jurist nu på direkten kring din situation. Därför erbjuder vi dig tjugo minuters kostnadsfri rådgivning med en jurist per telefon för att vägleda dig i dessa frågor.

Vårdnads-, boende- och umgängestvist
– vi hjälper dig för barnets bästa!
 

I våra vårdnads-, boende- och umgängesärenden är viktigt för oss på Verahill att barnets bästa alltid sätts i första rummet. I första hand försöker vi hjälpa föräldrarna att komma överens då vi ser att barnets bästa i många fall sammanfaller med föräldrarnas överenskommelse. Men inte alltid. Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig, för barnets bästa. I regel är det alltid bäst att företrädas av ett kunnigt juridiskt ombud för att du ska kunna få det bästa stödet under processen.

Vi på Verahill hjälper dig i alla frågor som rör vårdnadstvist, boende och umgänge samt underhåll, hos oss kan du få stöd och juridisk rådgivning kring sådana frågor. Vi har också gedigen erfarenhet i frågor om olovligt bortförande eller kvarhållande av barn. Vi hjälper dig som står inför en separation, är mitt i en separation eller har genomgått en separation. Vi på Verahill erbjuder ett personligt engagemang där barnets bästa står i fokus.

Helena och Martina leder juristerna som arbetar med ärenden relaterade till barn i separation.

“Vi på Verahill söker i första hand samförståndslösningar mellan föräldrarna, något som gör oss rätt unika i branschen.”

Hos oss får du  20 minuter kostnadsfri rådgivning. Det är en bra första start och du förbinder dig inte till något.

 

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi i ärenden om barn följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms. Du har möjlighet att få hjälp med ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Foto av Martina och Helana, jurister på Verahill Familjejuridik

Vem avgör vad som är bäst för mitt barn? Jag eller domstolen?

I en separation ska alltid barnets bästa stå i fokus. I många fall sammanfaller föräldrarnas överenskommelse med barnets bästa, men inte alltid.

Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig, för barnets bästa.

Här lyfter vi fyra exempel på när du som förälder ska prata en jurist för att överväga en domstolsprocess, för barnets bästa!

En bild av en flicka som vattnar blommor med en vattekanna

Vad är det för skillnad på vårdnad, boende och umgänge?

Vårdnad 

Den som har vårdnaden om ett barn har både rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet, till exempel gällande val av förskola, skola, sjukvård eller pass. Vårdnaden om ett barn kan vara gemensam eller ensam. Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som har rätt att fatta alla beslut rörande barnet.   

 

Boende 

Barns boende är en fråga som uppkommer i samband med att föräldrar separerar. Barnet kan ha sitt huvudsakliga boende hos en förälder eller så kan det ha ett växelvis boende med sitt boende lika mycket hos båda föräldrarna, till exempel varannan vecka. Om barnet har sitt huvudsakliga boende hos den ena föräldern har barnet som huvudregel rätt till så kallat umgänge med den andre föräldern, till exempel varannan helg.   

Varannan Vecka

Oavsett hur vardagen kan komma att se ut finns sätt att underlätta den. I Varannan Vecka-appen kan man enkelt hantera kalas, läxor, träningar m m. Där finns även annan bra information och tips för den som är i, eller står inför, en separation. 

När du anlitar oss på Verahill får du appen helt kostnadsfritt i 6 månader (värde 534 inkl moms). Har du frågor kring erbjudandet så prata med din jurist. Så här fungerar Varannan Veckas app!

 

Vi på Verahill har stor erfarenhet av den här typen av frågor och kan hjälpa dig att hitta en lösning.

Umgänge

Umgänge mellan barn och förälder ska ske utifrån ifrån barns behov av sina föräldrar. Om en förälder har ensam vårdnad innebär det inte att den föräldern har rätt att vägra barnet umgänge med sin andre förälder. Huvudregeln är att barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. I de fall föräldrar inte kan komma överens om umgängets omfattning kan en domstol avgöra saken.

Att frånta en förälder umgängesrätt kan ske i vissa fall, men det är relativt ovanligt. Exempel på tillfällen då det kan förekomma är om den ena föräldern har varit våldsam mot barnet, begått sexuella övergrepp, har en allvarlig psykisk störning eller har ett missbruk av beroendeframkallande medel. Om det behövs kan socialtjänsten stötta med ett så kallat umgängesstöd, vilket innebär att umgänget sker i närvaro av en ytterligare person.   

Kan föräldrarna inte enas om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut för barnet, kan en domstol avgöra frågan. Vanligtvis inleds en vårdnadsprocess via samarbetssamtal hos familjerättssekreterare eller genom uppsökande av juridiska ombud. 

Var vänder jag mig med mina frågor?

Samarbetssamtal

Alla kommuner erbjuder så kallade samarbetssamtal med familjerättssekreterare, i syfte att försöka få till ett samarbete mellan föräldrarna i frågor som rör barnet. Vi på Verahill Familjejuridik kan hjälpa dig både innan och efter ett sådant samtal. När du får hjälp av oss innebär det inte att ärendet kommer bli en domstolstvist, men om det går så långt företräder vi dig självklart även i domstolen.

Kostnadsfri hjälp

Vi vet att frågor kring vårdnaden om barn, deras boende och underhåll är många och kan många gånger kännas tunga att ta tag i. Vi förstår att du gärna vill prata med en jurist nu på direkten kring din situation. Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra jurister!

 

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi i ärenden om barn följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms. Du har möjlighet att få hjälp med ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

En smidigare vardag med appen Varannan Vecka

Enligt Barnkonventionen har barn rätt att älska och träffa båda sina föräldrar och alla beslut om barnen ska tas utifrån vad som blir bäst för dem.
Varannan Vecka är en tjänst för både föräldrar och barn. Den underlättar samarbetet och minskar konflikter mellan föräldrar i separation, men ger också vägledning och stöd för barnet.

När du anlitar oss på Verahill får du appen helt kostnadsfritt i 6 månader (värde 534 inkl moms). Har du frågor kring erbjudandet så prata med din jurist. Så här fungerar Varannan Veckas app.

Här kan du ladda ner appen!

 

Vanliga frågor och svar

Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som har rätt att fatta alla beslut rörande barnet. Blir vårdnadsfrågan om barnet en tvist i domstol får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.
Om ditt barn bor hos dig på heltid kan du kräva att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag för barnet. Underhållsbidrag ska betalas varje månad och bestäms utifrån en beräkning av barnets behov och respektive förälders ekonomiska situation. Om den andre föräldern inte går med på att betala underhållsbidrag finns det olika sätt att gå vidare. Boka gärna in en tid hos oss så hjälper vi dig med tillvägagångsätt och beräkningar utifrån just er situation.
Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om vårdnad hos oss på Verahill som sedan skickas till socialnämnden för godkännande.Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för en rådgivning där vi går igenom förutsättningarna i just ert fall. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Ett bra sätt är att genomföra så kallade samarbetssamtal via familjerätten i den kommun barnet är bosatt i. Där får föräldrar kostnadsfri hjälp kring att försöka hitta ett fungerande samarbete i frågor som rör barnet. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att boka ett möte med oss på Verahill för rådgivning.

Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Utgångspunkten är att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med och att båda föräldrarna gemensamt ansvarar för att det kommer till stånd. Är du och den andre föräldern överens om umgänget kan ni bestämma hur det ska ändras. Är umgänget redan reglerat i ett avtal eller i en dom från domstol gäller det fram till ni har ett nytt avtal eller dom. Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus. Vi försöker i första hand hitta en överenskommelse mellan parterna kring frågan. Går det inte att komma överens hjälper vi dig att föra ärendet vidare i domstol.
Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Om ni inte är överens är svaret att det beror på, men huvudregeln är att du inte bör ta saken i egna händer och flytta ändå. Vi rekommenderar att du bokar ett möte där vi gör en individuell bedömning utifrån omständigheterna i just ditt fall.