Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Arvskifte

Det är viktigt att alla aktuella frågeställningar och juridiska aspekter finns reglerade i ett arvskifte. Annars finns risk att viktiga delar utelämnas och därmed blir hängande i luften för att sedan komma som en otrevlig överraskning.   

Har du koll på livet?

Vår kostnadsfria tjänst hjälper dig till rätt avtal utifrån dina behov.

Jag vill ha koll på livet

Därför ska man ta hjälp med arvskiftet 

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan de som har del i dödsboet. Arvskiftet reglerar också andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter såsom skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning sker och vem som utses som aktförvarare  

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare och det är viktigt att detta görs och uttrycks på rätt sätt 

Vad är ett arvskifte? 

Om det finns fler än en dödsbodelägare ska ett arvskifte upprättas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket innan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

Vad händer om man inte är överens? 

Innan arvskifte kan ske måste alla dödsbodelägare enas om hur arvet ska fördelas. Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan man ansöka om att tingsrätten förordnar en skiftesman. 

Vad kostar ett arvskifte?

Kontakta oss gärna för att få en prisuppskattning för just ditt ärende. Vårt löpande arvode är 1.755 kr per timme.   

 

 Boka möte