1. Arvskifte

Arvskifte

Ett arvskifte är en skriftlig handling som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan de som har del i dödsboet. Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare. Om det finns fler än en dödsbodelägare sker arvskifte efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket.

Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas. Vi på Verahill Familjejuridik har stor erfarenhet och hjälper gärna till vid arvskifte. Kontakta oss för att få veta mer.

Hur går ett arvskifte till?

Innan arvskiftet genomförs krävs det att man har gjort en bouppteckning. När bouppteckningen har registrerats och alla skulder i dödsboet är betalda delas de kvarvarande tillgångarna mellan de som har del i dödsboet, det vill säga arvingar och eventuella testamentstagare.

Om den avlidne var gift eller sambo föregås ett arvskifte oftast av en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken och sambolagen.

Vad händer om man inte är överens?

Innan arvskifte kan ske måste alla dödsbodelägare enas om hur arvet ska fördelas. Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan man ansöka om att tingsrätten beslutar om att förordna en skiftesman.

Hittar du inte det du söker?

 

Maila oss på info@verahill.se

 

Vill du bli kontaktad av oss