Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Arvskifte

Ett arvskifte visar hur arvet efter en avliden person ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Det är viktigt att alla aktuella frågeställningar och juridiska aspekter är reglerade. Om väsentliga delar utelämnas finns en risk att de återkommer som otrevliga överraskningar.  

  • Måste jag ta hjälp vid ett arvskifte?
  • Vad händer om man inte är överens?
  • Vad kostar det att få hjälp med arvskiftet?

När en nära anhörig gått bort är det mycket att tänka på. Boka in dig för ett kostnadsfritt samtal med oss på Verahill Familjejuridik för att få vägledning i dödsbohanteringen kring bouppteckning, dödsboavveckling och arvskifte. Du förbinder dig inte till något. Om du väljer att gå vidare med uppdrag till oss kommer juristen ge dig en prisbild för just din situation.

Därför ska man ta hjälp med arvskiftet 

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

När ska ett arvskifte göras? 

Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

Vad händer om man inte är överens? 

Innan arvskifte kan ske måste alla dödsbodelägare enas om hur arvet ska fördelas. Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan man ansöka om att tingsrätten ska förordna en skiftesman. 

Vad kostar ett arvskifte?

Kontakta oss gärna för att få en prisuppskattning för just ditt ärende. Börja med att boka in dig för ett kostnadsfritt samtal med oss på Verahill Familjejuridik för att få vägledning. Du förbinder dig inte till något. Om du väljer att gå vidare med uppdrag till oss kommer juristen ge dig en prisbild för just din situation.

 

Hitta lediga tider för rådgivning här!