Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Arvskifte

Ett arvskifte visar hur arvet efter en avliden person ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Det är viktigt att alla aktuella frågeställningar och juridiska aspekter är reglerade. Om väsentliga delar utelämnas finns en risk att de återkommer som otrevliga överraskningar.  

  • Måste jag ta hjälp vid ett arvskifte?
  • Vad händer om man inte är överens?
  • Vad kostar det att få hjälp med arvskiftet?

Pris: 890 kr

I priset ingår uppstartsmöte 30 minuter. Om du väljer att gå vidare med oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. I vissa fall kan vi erbjuda ett fast pris och i vissa fall arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2021 är 1.781 kr per timme inklusive moms.

Därför ska man ta hjälp med arvskiftet 

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

När ska ett arvskifte göras? 

Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

Vad händer om man inte är överens? 

Innan arvskifte kan ske måste alla dödsbodelägare enas om hur arvet ska fördelas. Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan man ansöka om att tingsrätten ska förordna en skiftesman. 

Vad kostar ett arvskifte?

Vi rekommenderar ett upppstartsmöte på 30 minuter.  Det kostar 890 kr. Om du väljer att gå vidare med oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. I vissa fall kan vi erbjuda ett fast pris och i vissa fall arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2021 är 1 781 kr per timme inklusive moms.

 

Hitta lediga tider för rådgivning här!