Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Livssituationer
  3. Barnen flyttar hemifrån

När barnen flyttar hemifrån

Förr eller senare blir barnen vuxna och det blir dags för dem att lämna boet. Då är det läge för dig att se över ditt juridiska behov, både för din egen skull och när du hjälper dina vuxna barn.

Gåva, lån eller annan hjälp

I dagens samhälle krävs många gånger att föräldrarna hjälper till ekonomiskt för att barnet överhuvudtaget ska kunna flytta hemifrån. Hjälpen kan vara en gåva, ett lån eller att föräldrarna står med som medlåntagare på ett bostadslån. Oavsett vilket sätt ni som föräldrar väljer att hjälpa till på finns det flera saker man bör tänka på - innan.

 

Gåva

När man som förälder ger en gåva till sitt barn bör man tänka till. Huvudregeln är att gåvor till barn behandlas som förskott på arv. När du dör innebär detta att barnet som fick gåvan ska få mindre i arv efter dig. Om man vill reglera detta på ett annat sätt eller i övrigt se över arvsmässiga konsekvenser bör man upprätta ett gåvobrev. Gåvobrevet reglerar gåvan i sig men man kan även villkora gåvan. Ett vanligt exempel är att man gör gåvan enskild vilket innebär att gåvan skyddas om barnet någon gång i sin framtid skiljer sig eller separerar från en sambo och därmed behöver göra en bodelning.

Läs mer om gåvobrev här

 

Lån

När man lånar ut pengar bör man alltid skriva skuldebrev på lånet, oavsett om man lånar ut till sitt barn eller till annan. Skuldebrevet är ett avtal som förklarar hur mycket som lånats ut och vilka villkor som ska gälla såsom avbetalning och ränta. Skuldebrevet är inte bara en trygghet för de inblandade utan även för utomstående. Skulle exempelvis du som långivare dö eller bli sjuk kan skulden komma att glömmas bort varför det är viktigt att dokumentera skulden i ett skuldebrev.

Läs mer om skuldebrev här

 

Medlåntagare

Ett av de vanligaste sätten föräldrar väljer att hjälpa sina barn är att stå med som låntagare på bostadslån, de äger alltså inte själva bostaden men de står med på lånet. Genom att vara fler på lånet kan bankerna bevilja högre lån och bättre villkor varför det kan vara lockande att som förälder hjälpa till på detta sätt. Att stå med som medlåntagare innebär dock att du tar en risk. Om barnet av någon anledning inte kan betala för sig kan banken kräva betalning av dig som medlåntagare, varför man bör tänka över ett sådant beslut. Om du väljer att stå med som medlåntagare bör du skriva ett medlåntagaravtal där ni reglerar vad som ska ske om barnet inte betalar för sig.

Läs mer om medlåntagaravtal här

 

En bild på en jurist som håller i en portfölj