Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Tjänster
 3. Medling vårdnadsfrågor

Medling

 • Vad gör jag om vi inte är överens om barnen?
 • Kan man kommunicera trots att man är i konflikt?
 • Vem kan hjälpa mig och på vilket sätt?

På Verahill finns jurister med lång erfarenhet av att arbeta som ombud i vårdnadstvister i domstol och annan familjerätt som rör barn eller konflikter inom familjer. Vi vet att de flesta föräldrar vill barnets bästa, men att det i ett infekterat läge kan vara svårt att kommunicera med sin tidigare partner.

Behöver du hjälp med medling? 

Kontakta mig via mail så återkommer jag till dig.
Helena Kumblad: helena.kumblad@verahill.se  

Hjälp med kommunikationen

Att man inte är enig kring barnen behöver emellertid inte alltid leda till en domstolsprocess. Genom att boka oss för medling kan vi fånga upp det som föräldrarna ser som viktigt och hjälpa till att komma fram till den lösning som är bäst för barnet. Vi hjälper helt enkelt föräldrar att kommunicera med varandra, trots att man är i en pågående konflikt.

Så går det till

Till skillnad från när man har ett eget ombud är medlinstjänsten upplagd på så sätt att föräldrarna deltar gemensamt. Från Verahills sida deltar alltid två opartiska jurister. Innan det gemensamma samtalet har man ett individuellt förmöte. Vårt mål är alltid att försöka lösa er konflikt och formulera er överenskommelse i ett juridiskt avtal (där det är lämpligt) som fastställs av socialnämnden i er hemkommun. Kvarstår en konflikt ger vi råd om hur ni ska gå vidare.

“Vi tror på att föräldrar kan hitta konstruktiva sätt att samarbeta kring barnen, trots att de befinner sig i en högkonflikt.”

 

Verahill - ombud vid vårdnadstvister

Fråga mig om medling

Jag har många års erfarenhet av processer och familjerätt och är även uppsatt som medlare vid domstolar i familjemål.

Helena Kumblad, Processchef

 • Stockholm/Uppsala
 • Juristexamen Göteborgs universitet, Masters of Laws Oslo universitet
 • Tidigare advokat
 • Tidigare barnrättsspecialist inom kommun
 • Utbildad samtalsledare “Hela barn”
 • Flertalet utbildningar inom medling samt process och familjerätt
 • Medlare inom Sveriges domstolar

“Vi erbjuder medling för föräldrar i konflikt. Det innebär att parterna gemensamt kan anlita medlare på Verahill för att hitta en samförståndslösning. Verahill är således en neutral part med barnperspektivet i fokus.”

Våra tjänster“Barnkonventionen art.9: Barn har rätt till båda sina föräldrar”

“Vi förenar samtalsmetod med juridik och hjälper föräldrar att sluta bråka!”