1. Testamente

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du vara säker på att du får du som du vill. Du kan ge dina barn trygghet, låta din sambo ärva dig eller ge något till någon som betyder mycket för dig.

Ett juridiskt bindande testamente gör att du får som du vill den dagen du inte längre finns. Vi är experter på familjejuridik och hjälper dig gärna att skriva ditt testamente. Kontakta oss för mer information.

Bestäm själv vem som ska ärva vad

Du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Det enda undantaget är att barn alltid har rätt till sin laglott. Det innebär att du aldrig kan testamentera bort den del av arvet som ditt barn enligt lag har rätt till. När barnet får ut sitt arv beror dock på om du är gift med barnets förälder eller inte.

Enskild egendom

Många föräldrar låter sina barn ärva tillgångarna som enskild egendom. Vill du det måste du upprätta ett testamente. Då behöver inte ditt barn dela arvet efter dig med sin make eller maka om de skulle skilja sig. Du kan dock ge barnet rätt att i framtiden själv återinföra giftorätten. Det innebär att barnet själv kan välja att arvet efter dig ska ingå i de gemensamma tillgångarna vid en skilsmässa, och därmed delas lika. 

Förskott på arv

Ger du en gåva till en bröstarvinge är huvudregeln att det räknas som ett förskott på arv. Det betyder att gåvans värde räknas av från det arv som personen får efter att du har gått bort. Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv behöver du skriva det i ett gåvobrev eller i ditt testamente.

Bröstarvingar är de som enligt lag har rätt att ärva en förälder. Skulle något av dina barn ha avlidit är det istället dennes barn, det vill säga dina barnbarn, som ärver dig istället för sin avlidna förälder.

Makars arvsrätt

Om du är gift och någon av er avlider ärver den andre allt med fri förfoganderätt om det inte finns ett testamente som anger annat. Det gäller även om ni har gemensamma barn. Om någon av er har barn utanför äktenskapet, vilket kallas särkullbarn, gäller emellertid särskilda regler.

Era gemensamma barn får sin arvslott först när båda föräldrarna har gått bort. Barnen får då hela dödsboet, om det inte finns ett testamente som anger annat. Finns det flera barn delas boet i lika många arvslotter efter båda föräldrarna. Barn har alltid rätt att få sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Resterande del av din egendom kan du testamentera bort till vem du önskar.

Gemensamma barn får alltså inte ut sitt arv förrän ni båda inte längre finns i livet. Du har därför rätt att fortsätta att förfoga över hemmets alla tillgångar. Det innebär att du lagligt sett faktiskt kan förbruka allting. Däremot kan du inte testamentariskt förfoga över det, vilket betyder att du inte har rätt ge bort egendomen som gåva eller genom testamente.

Särkullbarn

Om du eller din make har barn som inte är gemensamma kallas de för särkullbarn. Särkullbarn har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn, men de har rätt att få ut sitt arv på en gång och behöver inte vänta tills styvföräldern avlider.

Här kan ett testamente och livförsäkringar hjälpa dig eller din make att ha råd att bo kvar i er bostad om någon av er skulle gå bort. Testamentet minskar särkullbarnets arv till hälften, det vill säga laglotten som barnet alltid har rätt till. Finns det tillgångar eller försäkringar för att lösa särkullbarnets laglott kan det innebära att den efterlevande partnern inte tvingas sälja bostaden.

Sambor ärver inte

Sambor ärver inte automatiskt varandra. Är ni sambor och vill skydda och ärva varandra måste ni alltså upprätta ett testamente.

När en av er dör ärver i första hand barnen, oavsett om de är utom eller inom ert samboförhållande. I andra hand ärver den avlidnes arvingar om ni inte har upprättat ett testamente. Barn till den som avlider har dock alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten. Med ett testamente kan ni se till att den efterlevande har rätt till den andra hälften av arvslotten. Utan testamente har den efterlevande endast rätt till hälften av bostaden och bohaget som ni har skaffat tillsammans.

Hur skriver man ett testamente?

För att ditt testamente ska bli rätt och juridiskt bindande rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist. Då kan du känna dig säker på att du får som du vill den dagen du inte längre finns. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Gör livet lättare för dina anhöriga

Vill du underlätta för dina anhöriga kan du göra en förteckning över dina värdepapper, försäkringar och annat som du vet är viktigt vid en bouppteckning. Har du önskemål om hur du vill ha din begravning så vet vi av erfarenhet att dina närmaste uppskattar att det finns nedskrivet. Har du skrivit ett testamente är det viktigt att se till så att det finns en kopia lättillgängligt och uppgifter om var originalet förvaras.

Organdonation

Du bestämmer själv om du vill donera dina organ eller inte. Låt dina anhöriga veta hur du vill göra. Har du ett donationskort bör du lägga det i plånboken. Du kan också gå in på Donationsrådets hemsida och ange att du vill donera dina organ.

Hittar du inte det du söker?

 

Maila oss på info@verahill.se

 

Vill du bli kontaktad av oss