Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Hyresavtal

Om du vill hyra ut din bostad bör du tänka på att reglerna för uthyrning skiljer sig åt beroende på vilken typ av bostad det rör sig om. Läs på innan du hyr ut, så slipper du ovälkomna överraskningar.

 • Får jag hyra ut min hyresrätt i andra hand?
 • Vad gör jag om föreningen nekar mig att hyra ut bostadsrätten?
 • Vad ska jag ta upp i hyresavtalet med min hyresgäst?

Vad kostar ett hyresavtal?
Pris: 2 250 kr / timme

Ovanstående timtaxa motsvarar ordinarie taxa för innevarande år. Vid ditt första möte med jurist går du genom förväntad tidsåtgång och kostnad.

Att hyra ut sin bostad

Det är alltid viktigt att följa de regler som finns för uthyrning, och att skriva ett avtal med den blivande hyresgästen. För att undvika framtida problem och ovälkomna överraskningar är det också klokt att ta hjälp av en jurist.

Andrahandsuthyrning av hyresrätt

Om du ska hyra ut din hyresrätt i andrahand måste du få det godkänt av hyresvärden. Om du hyr ut utan att ha fått det godkänt riskerar du att förlora lägenheten. Ska du bara hyra ut ett rum till en inneboende behöver hyresvärden inte godkänna detta.

Du ska ha rätt att hyra ut i andrahand i vissa situationer, till exempel om du tillfälligt ska jobba på annan ort eller om du ska inleda ett samboförhållande. Om hyresvärden inte godkänner att du hyr ut i andrahand kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Hyran du tar ut måste vara skälig. Du får göra visst påslag på hyran om lägenheten hyrs ut möblerad.

Om du ska hyra ut din hyresrätt under en längre tid är det viktigt att vara medveten om reglerna kring besittningsskydd. Det går att undvika att andrahandshyresgästen får besittningsrätt genom att skriva ett bra hyresavtal. 

Det är viktigt att skriva ett hyresavtal mellan dig och hyresgästen. I ett hyresavtal kan ni reglera hyran, hyrestiden och hur en uppsägning ska gå till. Det är viktigt att noga gå igenom alla villkor för andrahandsuthyrningen innan du låter någon flytta in, och dessutom få dem nertecknade i ett avtal. På så sätt minskar risken för missförstånd och problem i framtiden. 

Steg för steg

 1. Hitta hyresgäst - ev. kontrollera betalningsförmåga (kreditupplysning)
 2. Godkännande av hyresvärden - ansök avseende specifik person 
 3. Skriv avtal
 4. Inflytt 
 5. Ev. uppsägning i rätt tid - skriftlig
 6. Utflytt enligt villkor
En bild på ett vardagsrum med en soffa, soffbord
En bild på en trappuppgång

Hyra ut en bostadsrätt

Om du ska hyra ut din bostadsrätt behöver du få det godkänt av bostadsrättsföreningen. Det är väldigt viktigt att du fått tillstånd av föreningen innan du hyr ut, annars kan bostadsrätten förverkas, vilket betyder att du förlorar bostadsrätten. 

Reglerna för att få lov att hyra ut en bostadsrätt är normalt ganska generösa. Du kan till exempel få hyra ut till en närstående. Och skulle marknaden bli tuff och bostadsrätten på grund av detta bli svårsåld, kan du också få ett ok, men då oftast i högst ett år. Om föreningen inte ger sitt tillstånd kan du vända dig till hyresnämnden. 

När du fått ditt tillstånd är det viktigt att skriva ett hyresavtal med din hyresgäst. I avtalet ska hyran regleras och det ska också framgå om bostadsrätten hyrs ut möblerad, vad hyresgästen ansvarar för under hyrestiden, hur lång hyrestiden är, samt hur uppsägningen ska gå till.

Ju mer du och hyresgästen går igenom redan innan uthyrningen börjar, ju mindre är risken för problem längre fram. Ta hjälp av en jurist så får du med detaljerna som är viktiga för just din bostad.

Steg för steg

 1. Hitta hyresgäst 
 2. Godkännande av bostadsrättsföreningen (du kan höra med dem innan du hittar hyresgäst också)
 3. Skriv avtal
 4. Inflytt 
 5. Ev. uppsägning i rätt tid - skriftlig
 6. Utflytt enligt villkor

Hyra ut en fastighet

Om du vill hyra ut ditt hus eller din fritidsbostad så var lite uppmärksam. Det är vanligt att allmän information om uthyrning framförallt handlar om uthyrning av lägenhet. Även när det kommer till färdiga hyreskontrakt på nätet kan det vara på samma sätt - dokumenten är inte helt anpassade för uthyrning av en fastighet. Här har vi samlat viktig information som du bör tänka igenom innan du hyr ut ett hus.

Även om du äger din fastighet får du inte ta ut vilken hyra du vill, hyran ska vara skälig. Du behöver fundera på vad som ska ingå i hyran och vad du respektive hyresgästen ska betala för under uthyrningstiden. Du behöver också se över dina försäkringar och vad de omfattar vid uthyrning. Om du hyr ut fastigheten under en lägre period behöver hyresgästen till exempel ha en egen hemförsäkring.

Det är bra att göra en besiktning av fastigheten inför inflyttningen så att du får en aktuell förteckning av vilka skador som finns. Det är också viktigt att noga reglera vem som ansvarar för vad vid en eventuell skada under uthyrningsiden.

För att reda ut frågetecken och minska risken för en framtida tvist, så är det viktigt att skriva ett hyreskontrakt mellan dig och hyresgästen. Utöver det som nämnts ovan är det även viktigt att avtala om saker som hyrestid och uppsägningstid. För att få ett så bra avtal som möjligt är det bra att ta hjälp av en jurist som ser över just din situation. 

Steg för steg

 1. Hitta hyresgäst - ev. kontrollera betalningsförmåga (kreditupplysning)
 2. Skriv avtal
 3. Inflytt 
 4. Ev. uppsägning i rätt tid - skriftlig
 5. Utflytt enligt villkor
En bild på hus i somrig miljö

 

 

Hyra ut ett Attefallshus

Att hyra ut ett Attefallshus på din tomt kan vara en bra affär, men det är viktigt att tänka på vissa saker innan du påbörjar uthyrningen. Först och främst är det viktigt att skriva ett hyresavtal med hyresgästen. Det är också viktigt att vara medveten om regler kring skatt och näringsfastigheter. Du behöver också fundera kring vad som kan anses vara skälig hyra. För att reda ut alla frågor är det bra att ta hjälp av en jurist. Vi hjälper dig att hyra ut på ett tryggt sätt. 

Vad kostar ett avtal? 

Pris: 2 250 kr / timme

Ovanstående timtaxa motsvarar ordinarie taxa för innevarande år. Vid ditt första möte med jurist går du genom förväntad tidsåtgång och kostnad.

 

Hitta lediga tider för rådgivning här!

Närbild på en person som skriver på ett kontrakt

Frågor och svar

Det beror på. För att hyra ut din hyresrätt behöver du tillstånd från din hyresvärd, och för att hyra ut din bostadsrätt behöver du tillstånd från din bostadsrättsförening. Om du blir nekad tillstånd kan du vända dig till hyresnämnden. Om du vill hyra ut din fastighet behöver du inget tillstånd.

 

Nej. För att du ska ha rätt att hyra ut din hyresrätt ska du ha så kallade beaktansvärda skäl. Det innebär att du bara har rätt att hyra ut till närstående om du också har beaktansvärda skäl, som till exempel att du ska arbeta tillfälligt på annan ort eller ska inleda ett samboförhållande. Reglerna för att få hyra ut din bostadsrätt är mer generösa och du har oftast rätt att hyra ut till en närstående. Din fastighet kan du hyra ut till vem du vill.

 

Det är samma regler som gäller oavsett om du hyr ut till en privatperson eller ett företag. Se dock till att hyreskontraktet är påskrivet av en person från företaget som har behörighet att underteckna avtalet, annars är avtalet inte giltigt.

 

Det kan vara ok, beroende på anledningen. Hyra ut din hyresrätt får du göra om du har beaktansvärda skäl, vilket till exempel är arbete/studier på annan ort, sjukdom eller särskilda familjeförhållanden. Även för att hyra ut din bostadsrätt behöver du ha skäl för uthyrningen, men kraven för att få hyra ut är lägre jämfört med att hyra ut en hyresrätt.

Om du hyr ut din hyresrätt gäller hyreslagen. Enligt hyreslagen är det tre månaders uppsägningstid för både hyresvärd och hyresgäst, men med vissa undantag om hyrestiden är kort. Om du hyr ut din bostadsrätt eller fastighet gäller privatuthyrningslagen. Enligt privatuthyrningslagen har hyresvärden tre månaders uppsägningstid, medan hyresgästen enbart har en månad. Både hyreslagen och privatuthyrningslagen är tvingande till hyresgästens fördel, vilket betyder att det inte går att avtala om något som är sämre för hyresgästens del.

Om båda hyresgästerna hyr hela bostaden tillsammans räcker det med ett hyresavtal, med bådas namn på. Om dina hyresgäster till exempel hyr varsitt rum så ska du har separata avtal.

För att ha rätt att hyra ut din hyresrätt ska du ha beaktansvärda skäl. Arbete på annan ort är ett sådant skäl, men det ska vara tillfälligt. Det är svårt att svara på om din hyresvärd kommer godkänna detta eller inte eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Samma sak gäller för bostadsrätt, det beror på. Dina intressen ska vägas mot bostadsrättsföreningens. Det är dock lägre krav för att få hyra ut sin bostadsrätt än sin hyresrätt. Om du vill hyra ut din fastighet behöver du inte tillstånd, så det är helt upp till dig hur du lägger upp uthyrningen.

Det finns ingen definition i lagen av vad som räknas som annan ort, men ett pendlingsavstånd på mer än 45 minuter brukar generellt anses innebära att man arbetar på annan ort.

 

Hyran ska vara skälig. Om du hyr ut din hyresrätt kan du utgå från din egen hyra. Om du hyr ut hyresrätten möblerad får du göra påslag med 15 %. Du får såklart även ta betalt för till exempel el och bredband, men sådana tillägg får inte vara högre än den faktiska kostnaden.

Om du hyr ut din bostadsrätt eller fastighet ska hyran baseras på kostnaderna för bostaden. Hyran får inte påtagligt överstiga kapitalkostnad och driftskostnader. Kapitalkostnaden beräknas som en avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.

Driftskostnader är till exempel el, bredband och avgift till bostadsrättsförening. Om du hyr ut din bostad möblerad får du ta ut ett tillägg för möbelslitage.

 

Du kan försöka ta reda på så mycket som möjligt innan din hyresgäst flyttar in. Till exempel genom att  beställa en kreditupplysning, eller be din tilltänkta hyresgäst göra detta själv. Då får du en första bild av hyresgästens betalningsförmåga.

Skulle du inte få betalt av din hyresgäst kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.   

 

Som utgångspunkt har du inte rätt att få tillträde till din lägenhet under hyrestiden. Det finns vissa situationer du kan ha rätt till tillträde, till exempel vid nödvändig tillsyn eller om lägenheten ska bli ledig för en ny uthyrning och du vill ha visning.

 

Du behöver inte tillstånd för att sätta upp kameror din egen bostad, du behöver bara tillstånd om kameran bevakar där allmänheten har tillträde. Du måste dock informera hyresgästen om att bostaden är kameraövervakad.