Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Bodelning

Vad är mitt och vad är ditt? Oavsett om ni är överens eller inte så ska ni bodela.

 • Måste vi dela 50/50 på allt vi äger?
 • Hur ”köper man ut” den andre ur bostaden?
 • Vad är ett bodelningsavtal, kan vi göra det själva?
 • Vem ska godkänna bodelningen?

 

Du får 20 minuters kostnadsfri rådgivning där vi hjälper dig att se över just din situation och du förbinder dig inte till något.

Om du väljer att gå vidare med oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. I vissa fall arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2021 är 1 781 kr per timme inklusive moms och i vissa fall kan vi erbjuda ett fast pris.

Möt Helena Kumblad, processrättschef på Verahill Familjejuridik

”Oavsett om ni är överens eller inte är det värdefullt att rådfråga en jurist i ett tidigt skede. Vi hjälper er att klargöra det som ni är överens om för att hjälpa er vidare på rätt sätt. Vi kan antingen ”projektleda” er i bodelningen eller så tar vi över som ombud och sköter kommunikationen mellan er.”

Helena Kumblad, processrättschef Verahill

Bodelningen -ett viktigt steg i separationen

En bodelning är ett privat avtal mellan er, som inte registreras eller godkänns av vare sig domstol eller myndighet. Däremot anger lagen att bodelningsavtalet ska vara skriftligt. Många banker, Lantmäteriet och fordringsägare ställer också krav på att bodelningen utförts och dokumenterats på ett korrekt sätt.  

Bodelningsavtalet utgår från vad ni äger och vilka skulder ni har. I avtalet delar ni upp egendomen mellan er och båda ska underteckna avtalet.  För det fall att någon ska ”köpa ut den andre” ur till exempel ett hus, reglerar ni i avtalet hur mycket som ska betalas i så kallad bodelningslikvid.  

 

  Vad gäller om man är gift eller sambo?

  Bodelning vid skilsmässa

  För gifta par är en bodelning obligatorisk, till skillnad från sambor som själva kan välja om de vill begära bodelning.  Det är klokt att inte vänta alltför länge med att bodela. Man kan göra det från det att ansökan om äktenskapsskillnad är inskickad till tingsrätten. Värden ändras och många saker, som kan komma som otrevliga överraskningar längre fram, kan annars bli hängandes i luften. Det kan vara svårt att veta var man ska börja samtalet när man ska tala om bodelning. Vårt tips är att en av er kontaktar oss så hjälper vi till att strukturera upp er situation.   

  Huvudregeln är att all egendom ska fördelas med hälften vardera. Viktigt att tänka på är att det är värdet av all egendom som ska fördelas lika. Den ena av er har exempelvis inte rätt att få den andres bil eller liknande, däremot kan du ha rätt till halva värdet av bilen. Om man inte kan skapa en jämn fördelning med de tillgångar man har kan man i vissa lägen lösa fördelningen med att ena parten tar ett banklån för att lösa ut den andre. Denna lösning är vanlig när den ena vill lösa ut den andre ur bostaden. Om ni skrivit ett äktenskapsförord kan ni ha avtalat bort likadelningen genom att göra en viss egendom eller summa enskild.

  Bodelning för sambor

  Som sambor kan vardera av er begära bodelning inom ett år från det att samboförhållandet avslutades. Huvudregeln är att all samboegendom ska fördelas med hälften vardera. Samboegendom omfattar bostad och bohag (möbler, inredning m.m.) som köpts av någon av er eller av båda för ert gemensamma bruk. Exempelvis är en soffa oftast tänkt att användas gemensamt medan en mobil eller golfbag i de flesta fall är tänkt att användas privat av en av er. Mobilen och golfbagen ingår då inte i en bodelning, det gör däremot soffan. Om ni skrivit ett samboavtal kan reglerna om bodelning ha avtalats bort. Om reglerna avtalats bort helt har ingen av er rätt att begära sambodelning. Om reglerna avtalats bort delvis, exempelvis om endast bostaden undantagits från sambolagen, kan resten av bohaget delas. Bodelningen ska dokumenteras skriftligen i ett så kallat bodelningsavtal, där det framgår vem som får vad. Det är extra viktigt om bodelningen omfattar en fastighet eller en bostadsrätt.   

  Varför ska man bodela?

  Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som aktualiserar många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.  

  Det finns flera goda anledningar till att upprätta ett bodelningsavtal direkt: 

  • Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan.  
  • Om du ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att du ska få lagfart på hela fastigheten.   
  • Utan bodelningsavtal kommer  Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans. 
  • Eftersom rätten till bodelning kvarstår under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar.  
  • Att dela upp era tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras.

  Bodelning

  Även om ni delat upp möbler och andra lösa saker i samförstånd bör ni slutligt reglera era ekonomiska mellanhavanden i ett bodelningsavtal. Då kan ni blicka framåt, trygga i att allt är klart.

  Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som aktualiserar många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.

  Vad gör jag om vi inte kan komma överens? 

  Vi på Verahill Familjejuridik har stor erfarenhet av att företräda före detta makar eller sambor vid så kallade bodelningstvister, d.v.s. när parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas upp vid separationen. 

  Vi arbetar alltid med målsättningen att försöka nå en samförståndslösning i de fall där det är möjligt, inte minst för att det är mest kostnadseffektivt för dig som klient. Om parterna står alltför långt ifrån varandra finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, som är en erfaren jurist med uppdrag att agera som domare i tvisten. Vi agerar i sådana fall ombud och hjälper dig att utforma skriftliga inlagor, formulera yrkanden och göra beräkningar och för din talan vid de sammanträden som kan bli aktuella.  

  Vi åtar oss också regelmässigt uppdrag som bodelningsförrättare och kan hjälpa dig med ansökan om det redan från början står klart att någon samförståndslösning inte är aktuell.  

  Våra tjänster