Bodelning

När du har bestämt dig för att skiljas är det första steget att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Det är tingsrätten som genom en dom skiljer er. Vid en separation för sambor gäller andra regler. Frågorna om bodelning är många. När ska man bodela? Är det tingsrätten som godkänner bodelningen?

 

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2020 är 1.755 kr per timme inklusive moms.

Bodelningen -ett viktigt steg i separationen

En bodelning är ett privat avtal mellan er, som inte registreras eller godkänns av vare sig domstol eller myndighet. Däremot anger lagen att bodelningsavtalet ska vara skriftligt. Många banker, Lantmäteriet och fordringsägare ställer också krav på att bodelningen utförts och dokumenterats på ett korrekt sätt.  

Bodelningsavtalet utgår från vad ni äger och vilka skulder ni har. I avtalet delar ni upp egendomen mellan er och båda ska underteckna avtalet.  För det fall att någon ska ”köpa ut den andre” ur till exempel ett hus, reglerar ni i avtalet hur mycket som ska betalas i så kallad bodelningslikvid.  

Vad gäller om man är gift eller sambo?

Bodelning för sambor Bodelning för gifta par

Varför ska man bodela?

Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som aktualiserar många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.  

Det finns flera goda anledningar till att upprätta ett bodelningsavtal direkt: 

  • Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan.  
  • Om du ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att du ska få lagfart på hela fastigheten.   
  • Utan bodelningsavtal kommer  Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans. 
  • Eftersom rätten till bodelning kvarstår under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar.  
  • Att dela upp era tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras.

Bodelning

Även om ni delat upp möbler och andra lösa saker i samförstånd bör ni slutligt reglera era ekonomiska mellanhavanden i ett bodelningsavtal. Då kan ni blicka framåt, trygga i att allt är klart.

Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som aktualiserar många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.

STORY | Mina grejer, och så dina...

När Malin hörde av sig till oss var det med rädsla för att det skulle vara för sent. När separationen efter ganska många år ihop kom, var det i tron om att hon hade full kontroll. Men en dag upptäckte hon att hon att hennes före detta partner sålt deras gemensamma bostad.

Hur gick det för Malin?

Vad gör jag om vi inte kan komma överens? 

Vi på Verahill Familjejuridik har stor erfarenhet av att företräda före detta makar eller sambor vid så kallade bodelningstvister, d.v.s. när parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas upp vid separationen. 

Vi arbetar alltid med målsättningen att försöka nå en samförståndslösning i de fall där det är möjligt, inte minst för att det är mest kostnadseffektivt för dig som klient. Om parterna står alltför långt ifrån varandra finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, som är en erfaren jurist med uppdrag att agera som domare i tvisten. Vi agerar i sådana fall ombud och hjälper dig att utforma skriftliga inlagor, formulera yrkanden och göra beräkningar och för din talan vid de sammanträden som kan bli aktuella.  

Vi åtar oss också regelmässigt uppdrag som bodelningsförrättare och kan hjälpa dig med ansökan om det redan från början står klart att någon samförståndslösning inte är aktuell.  

Våra tjänster