Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Kan man säga nej till att genomföra en bodelning?

Kan man säga nej till att genomföra en bodelning?

Enligt Äktenskapsbalken är bodelningen obligatorisk vid upplösningen av ett äktenskap. Era tillgångar, det så kallade giftorättsgodset, delas då rättvist mellan er. Skulle du hamna i en situation där din partner inte vill göra en bodelning är det alltså omöjligt att undkomma enligt lag och det är alltså inte möjligt att ”vägra” bodelning.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Ta hjälp av en jurist

Är det så att det har uppstått en konflikt till den grad att din före detta make eller maka inte vill genomföra en bodelning och diskutera med dig, ska du alltid kontakta en jurist som kan hjälpa dig. Ni kan förhoppningsvis hitta ett sätt så att din ex-make/maka går med på att genomföra bodelningen. Juristen kan guida dig, kontakta den andre parten eller dennes eventuella ombud och hitta en väg ni båda blir nöjda med. På det sättet kan bodelningen utföras, juristen kan då hjälpa dig att skriva ett bodelningsavtal med alla detaljer och ni kan gå skilda vägar utan konflikter.

Anlita en bodelningsförrättare

Vi rekommenderar alltid att ta hjälp av en jurist innan du ansöker om en bodelningsförrättare, men i vissa fall når man ingen lösning. En jurist kan hjälpa dig att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten som därefter utser förrättaren i ert ärende.

Bodelningsförrättarens uppdrag är att försöka få parterna att komma överens, men för det fall det inte går måste bodelningsförrättaren ta ett tvångsbeslut. Det beslutet kan sedan överklagas till tingsrätten och en process kan fortsätta där. En process hos en bodelningsförrättare är både tidskrävande och kostsam. Utgångspunkten är att det oftast är bäst att hitta en överenskommelse, så att ni båda kan gå vidare med era respektive liv.

Fråga oss gärna

Vi rekommenderar alltid att ni försöker hitta en frivillig överenskommelse. Går inte det så finns vi här för dig. Om du har frågor om bodelning erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Vill du sedan fortsätta ta hjälp av oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.