Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Vad gör en bodelningsförrättare?

Vad gör en bodelningsförrättare?

Om du och din före detta partner genomgår en skilsmässa ska en bodelning ske där ni ska dela upp era egendomar. Är ni överens behöver ni ingen bodelningsförrättare utan kan utföra bodelningen med hjälp av juridiska ombud. Om ni inte kan komma överens kan ni skicka in en ansökan till tingsrätten som utser en bodelningsförrättare.

Bodelningsförrättarens uppdrag är att i första hand hjälpa er med bodelningen och medla mellan er. Personen är oftast en jurist med expertis inom området. Målet är att komma fram till en rättvis lösning och få er att komma överens.

Skulle det vara så att osämjan kvarstår kan bodelningsförrättaren göra en tvångsfördelning av egendomarna och själv bestämma fördelningen baserat på vad som är mest rättvist.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Detta gör en bodelningsförrättare

När en bodelningsförrättare har utsetts kommer denne kontakta dig via ditt ombud för att inhämta uppgifter och inställningar i bodelningens olika delar. Därefter blir du och ditt ombud kallade till ett möte där bodelningsförrättaren försöker hjälpa er med en fördelning som ni båda blir nöjda med. Ibland kan man komma överens i vissa delar medan man i andra delar inte hittar en samförståndslösning. Kommer ni inte överens, i alla delar eller i vissa delar, tar bodelningsförrättaren ett tvångsbeslut i bodelningen.

Överklagande av beslut

Skulle någon av er vara missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan ni skicka in en överklagan till tingsrätten som får avgöra om det ska kvarstå. Det måste göras inom 4 veckor från det datum som beslutet meddelades. Om överklagandet kommer in senare än 4 veckor genomförs bodelningen efter beslutet.

Tänk igenom ditt beslut att överklaga. Om tingsrätten kommer fram till att bodelningsförrättaren fattade rätt beslut blir du i regel skyldig att betala din före detta partners rättegångskostnader.

Bodelningsförrättare vid samboförhållandets upplösande

Det finns inget krav på bodelning mellan före detta sambor, utan en av er måste aktivt begära det. Skulle ni hamna i osämja och ni behöver en bodelningsförrättare kan ni ansöka om det med hjälp av ett juridiskt ombud på samma sätt som vi har beskrivit ovan.

Det är viktigt att veta att före detta sambor har 12 månader på sig från den dagen samborelationen tog slut att begära en bodelning. Rätten till bodelning löper då ut och domstolen kommer inte att utse en bodelningsförrättare när 12 månader har passerat.

Kostnad för en bodelningsförrättare

Bodelningsförrättaren har alltid rätt till ersättning för sitt arbete. Enligt Äktenskapsbalken ska kostnaderna delas lika mellan dig och den andra parten.

I vissa fall kan det vara aktuellt med så kallad ersättningsgaranti om en av er inte kan betala av ekonomiska eller personliga skäl. Det innebär att staten kan stå för upp till 5 timmar av bodelningsförrättarens arvode. Det är dock bara en av er som kan ansöka om ersättningsgaranti och det görs på Sveriges Domstolars hemsida. Ansökan skickas till tingsrätten som sedan beslutar om ansökan ska beviljas eller avslås.

En bodelningsförrättare har inget fast obligatoriskt arvode. Det är vanligt att bodelningsförrättaren begär in betalning med förskottsprincipen.

Fråga oss på Verahill

Att behöva ta in en bodelningsförrättare är aldrig roligt och kan vara känslosamt för både dig och din före detta partner. Vi rekommenderar att ni försöker hitta en frivillig överenskommelse.

Om du har frågor angående bodelning eller bodelningsförrättare erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Vill du sedan fortsätta ta hjälp av oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.