Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Helena Kumblad

Processchef / Senior jurist

Stockholm

Om mig och varför jag valde att jobba med juridik

Jag valde att arbeta med juridik utifrån det stora intresset kring humanjuridiken. Jag brinner för alla frågor rörande barns rättigheter och särskilt de delar som rör att hitta sätt att hantera juridiska tvister med ett barnfokus. Jag drivs av att arbeta med konfliktdämpande processer inom humanjuridiken i en kombination av hållbarhetsfokus för jurister såväl som klienter.

Min utbildning och erfarenhet

 • Juristexamen Göteborgs universitet, 2012
 • Masters of Laws Oslo universitet, 2012
 • Tidigare advokat på humanjuridisk byrå
 • Tidigare barnrättsspecialist inom kommun
 • Utbildad samtalsledare “Hela barn”
 • Flertalet utbildningar inom medling samt process och familjerätt
 • Medlare inom Sveriges domstolar

Ärenden jag kan hjälpa till med:

 • Bodelning
 • Uppdrag som bodelningsförrättare
 • Vårdnad- boende och umgängestvister
 • Underhållstvister
 • Medling familjerättsliga tvister
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Våra möten kan ske via telefon eller som videomöten, men du kan även träffa mig på följande kontor:

Uppsala, Täby, Sickla, Odengatan