Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Att bli förälder

Att få barn är en av de största händelserna i livet. Det är många saker som ska tänkas över och förberedas. Barnvagn, skötbord, blöjor och kläder ska inhandlas. Barnrummet ska förberedas och dop kanske ska bokas in. Det är mycket att tänka på. Nedan följer några juridiska delar som man som blivande förälder eller förälder till minderåriga barn bör tänka på.

Vårdnadshavare och förmyndare

Som förälder är du vårdnadshavare och förmyndare vilket innebär att du ansvarar för dina barns personliga och ekonomiska angelägenheter fram till deras 18-årsdag.

Om ni är gifta vid barnets födsel blir ni båda per automatik både vårdnadshavare och förmyndare för ert barn. Är ni däremot sambor/särbos/ensamstående vid barnets födelse blir mamman ensam vårdnadshavare för barnet. Det innebär att hon ensam har rätt att besluta om allt som har med barnets vårdnad att göra.

Föräldrar som inte är gifta med varandra kan få gemensam vårdnad om sitt barn genom en anmälan om faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse som skickas till socialnämnden. Anmälan går även att lämna innan födseln.

För det fall det någon av er föräldrar har utländskt medborgarskap eller på grund av arbete är bosatt i annat land krävs ett aktivt val att registrera barnet i det andra landet. Detta sker inte automatiskt. Våra experter i internationella frågor kan hjälpa er med detta.

 

 

Hur ärver barn?

Barn kan inte göras arvlösa. Huvudregeln är att barn ärver allt. I frågan om vem som får arv spelar det ingen roll om du har särkullbarn eller ej, särkullbarn har lika rätt till arv som gemensamma barn.

Familjesituationen kan dock ha betydelse för när barnen får sitt arv. Om barnen är gemensamma med en efterlevande make får maken arv först, därefter har barnen rätt till sitt arv från er båda när ni båda avlidit. Om ni som föräldrar är sambor eller om barnet är ett särkullbarn har barnet dock rätt till sitt arv på en gång. Om man vill ändra på detta och därmed skydda barn eller efterlevande make/maka/sambo/annan ska man skriva ett testamente.

Barnen har gemensamt rätt till 50 % och övriga 50 % har du rätt att testamentera över som du vill. Vanligt oavsett familjesituation är att göra arvet till enskild egendom, vilket innebär att du skyddar dina arvingar för det fall någon av dem skulle separera från en sambo eller make. Arvet ingår då inte i bodelning. Med andra ord finns det alltid anledning att skriva ett testamente.

 

Läs mer om testamente här

 

 

Checklista | När ni väntar barn

Utöver det rent praktiska, som inköp av barnvagn, leksaker och blöjor, mödravårdskontroller och planering av föräldraledighet, finns det ytterligare några punkter att fundera över när ni väntar barn. Gå igenom vår checklista så att ni inte missar något!

Läs hela checklistan