Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Ge en gåva

Att ge bort en gåva är alltid en fin gest. Gåvan kan vara en födelsedagspresent, en julklapp, ett stöd till barnet som flyttar hemifrån eller bara ett sätt att fördela sina tillgångar som man vill när man inte har samma användning för tillgångarna längre. Oavsett anledning bör man för gåvomottagarens skull tänka över vad gåvan kan ha för konsekvenser.

En gåva skänker glädje

Man behöver inte alltid krångla till det. Gåvor av lägre värde såsom julklappar och födelsedagspresenter behöver man inte skriva gåvobrev på. Om du däremot ger bort gåvor av större värden bör du fundera på om du bör upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev förklarar inte enbart gåvoöverlåtelsen utan kan även ange villkor kopplade till gåvan såsom förskott på arv, att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan kräver en motprestation som övertagande av lån eller liknande.

Gåva till barn

När man som förälder ger en gåva till sitt barn bör man tänka till. Huvudregeln är att gåvor till barn behandlas som förskott på arv. När du dör innebär detta att barnet som fick gåvan ska få mindre i arv efter dig. Om man vill reglera detta på ett annat sätt eller i övrigt se över arvsmässiga konsekvenser bör man rådgöra med en jurist och upprätta ett gåvobrev.

Gåvobrevet reglerar gåvan i sig, men man kan även villkora gåvan. Ett vanligt exempel är att man gör gåvan till enskild egendom vilket innebär att gåvan skyddas om barnet någon gång i sin framtid skiljer sig eller separerar från sin sambo och därmed behöver göra en bodelning.

Läs mer om gåvobrev här 

 

En bild på två händer som håller i en gul blomma.

Gåva till annan

Att ge en gåva till din maka under äktenskapet är inte alltid så enkelt som man tror. Gåvor av lägre värden såsom födelsedagspresenter eller julklappar behöver man nödvändigtvis inte krångla till. Om du däremot planerar att ge en dyrare gåva kan det finnas skäl till att registrera gåvan hos Skatteverket. För att registrera gåvan behöver du upprätta ett gåvobrev.

Läs mer om gåvobrev här 

 

 

Frågor och svar om gåvobrev

Vad är ett gåvobrev? 

Ett gåvobrev är en juridiskt bindande handling som bevisar att en gåvogivare önskar ge en gåva till en gåvotagare. I ett gåvobrev kan man villkora gåvan om man så önskar genom att till exempel ange att gåvan ska vara enskild egendom eller inte utgöra förskott på arv.  

När behöver man ett gåvobrev? 

När man ger en gåva av större värde behöver man ofta ett gåvobrev. Om du ger bort lös egendom som till exempel en bil, en tavla eller en servis krävs inget gåvobrev om inte mottagaren vill ha det för att visa på äganderätten eller om du har ställt ett särskilt villkor för gåvan. Om du däremot ger bort en fastighet eller en bostadsrättslägenhet måste du skriva ett gåvobrev. 

Behöver gåvobrevet registreras? 

Gåvobrev gällande en fastighet ska i samband med inskrivning och ansökan om lagfart ges in till Lantmäteriet. I vissa fall vill också banken se det. Gåvobrev rent generellt ska dock inte registreras hos någon myndighet. Gåvobrevet ska alltid förvaras i original på ett betryggande sätt. 

Behövs ett gåvobrev om jag vill ge bort min/vår sommarstuga?

Ja, om du ska ge bort en fastighet eller del av en fastighet måste du skriva ett gåvobrev som bevittnas av två personer. Det är bl.a. Lantmäteriet som kräver detta för att man ska kunna söka ny lagfart och för inskrivning. 

Behövs ett gåvobrev om jag ger bort pengar? 

Gåvobrev är inte ett krav enligt lagen men om det rör sig om en större summa pengar är det vår starkaste rekommendation att du rådgör med en jurist kring gåvan och gåvobrev. Detta för att se över din situation och rådgöra kring förskott på arv, enskild egendom och andra villkor för gåvan för att allt ska bli rätt och giltigt. 

Räknas en gåva som ett förskott på arv? 

En gåva till barn eller barnbarn anses oftast utgöra ett förskott på arv om du inte har skrivit något annat i gåvobrevet eller i ditt testamente. När arvet så småningom ska fördelas avräknas gåvan från arvet på ett speciellt sätt.

Finns det en mall att ladda ner? 

Varje personens situation är unik och därför är vårt råd att man alltid tar juridisk hjälp när man ska ge en större gåva. Man behöver se över hela hela din familjejuridiska situation för att gåvobrevet ska utformas på ett sätt som passar för dig. 


Kan man ångra sig om man gett bort något och har skrivit ett gåvobrev? 

En gåva är bindande då den har fullbordats. Vid vilken tidpunkt gåvan anses vara fullbordad är beroende på vad gåvan består av. När det t.ex. gäller fastigheter finns vissa formkrav enligt jordabalken som ska vara uppfyllda för att gåvan ska anses vara fullbordad. När detta är genomfört går det inte att ångra en gåva. Det finns vissa undantag om det i gåvobrevet angående fastighet anges krav av gåvogivaren som måste vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig.  

Behöver man ett gåvobrev om man ger bort ett husdjur? 

Nej det är inget krav enligt lagen. Vid gåva av lös egendom, som ett djur enligt lagen utgör,  krävs inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Men om du ska ge bort något av ett större värde är det alltid bra att upprätta ett gåvobrev. 

Kan jag skriva ett gåvobrev själv?

Ja rent tekniskt kan du det. Vårt råd är dock att man alltid ska ta juridisk hjälp när man ska ge en större gåva. Man behöver se över hela hela din familjejuridiska situation för att gåvobrevet ska utformas på ett sätt som passar dig och för att handlingen ska bli juridiskt bindande. 

Kan man skriva ett gåvobrev i efterhand? 

Nej. Gåvobrev är en handling som upprättas när en gåvogivare ger något till en gåvotagare, dvs vid gåvotillfället.

Vad kan hända om vi inte skriver ett gåvobrev? 

Ett gåvobrev gör det tydligt för alla vad som gäller kring en gåva och vilka villkor som gäller. Ett gåvobrev ger ofta trygghet för gåvomottagaren och man kan i högre grad undvika framtida konflikter och arvstvister. Med ett gåvobrev underlättar man också bevisningen i att något man överlåtit till någon är  en just en gåva och inte ett lån. Gåvobrevet underlättar också i arvskifte och andra beräkningar. Gåvobrevet är viktigt i bodelning och arv om det i gåvobrevet föreskrivits att gåvan är enskild egendom. Vad gäller fast egendom är gåvobrev ett krav för att lantmäteriet ska kunna ändra ägandet i sina register. 

En bild på två händer som håller i en gul blomma.