Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Förvaltning av dödsbo

Förvaltning av dödsbo

När en nära anhörig avlider och sorgen är som tyngst är det många juridiska, ekonomiska och praktiska frågor som uppstår och som behöver hanteras. Man ska mitt i sorgen ha kunskap, ork och tid att förvalta ett dödsbo.

Vad kostar en förvaltning av dödsbo?
Pris: 2 250 kr / timme

Vid det inledande mötet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt.

Vad innebär det att förvalta ett dödsbo?

Allt som den avlidne personen ägde går in i dödsboet och ska förvaltas av dödsbodelägarna gemensamt. Initialt handlar det t.ex. om att räkningar ska betalas, bostaden ska skötas, post hanteras och kontakter med banker ska tas. Lite längre fram ska avveckling ske som t.ex. försäljning av bostaden och värdering av annan egendom. Även deklaration och en slutredovisning över personens ekonomi behöver göras. I praktiken innefattar en dödsboförvaltning många ekonomiska och juridiska moment över lång tid, inte ovanligt i upp till två år. Förvaltningen av dödsboet begränsas inte till enbart Sveriges gränser. Om dödsboet har egendom i utlandet krävs att en förvaltning genomförs även där. Ett europeiskt arvsintyg utfärdat av Skatteverket är ett hjälpmedel för att kunna avveckla boet i utlandet. 

Våra erfarna jurister kan avlasta dig genom hela processen.

- Nej, det finns inget krav att inställa sig personligen vid bouppteckningsförrättningen.
- Finns det fler än en dödsbodelägare i ett dödsbo ska ett arvskifte äga rum enligt lag. Ett arvskifte är ett skriftligt avtal som redovisar hur dödsbodelägarna ska fördela den avlidnes tillgångar efter att skulderna betalats. I arvskiftes tas också hänsyn till skatteavsättning och hur utlägg ska hanteras.
- Ja, du kan ge fullmakt till någon att företräda dig på bouppteckningsförrättningen. Av fullmakten måste framgå vem som ger fullmakt, vem som får fullmakt samt att fullmakten gäller vid bouppteckningsförrättningen efter den avlidne.