Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Hem
  2. Livssituationer
  3. Skilsmässa och separation

Flytta isär, skilsmässa och separation

Det är ofta svårt och jobbigt när ett förhållande tar slut. Att flytta isär är inte alltid så enkelt när det kommer till att dela upp era tillhörigheter, dessutom finns det olika lagar som ni påverkas av beroende på om ni är gifta eller sambor.

Bodelning - ett viktigt avtal

En bodelning är ett privat avtal mellan er, som inte registreras eller godkänns av vare sig domstol eller myndighet. Däremot anger lagen att bodelningsavtalet ska vara skriftligt. Många banker, Lantmäteriet och fordringsägare ställer också krav på att bodelningen utförts och dokumenterats på ett korrekt sätt.  

Bodelningsavtalet utgår från vad ni äger och vilka skulder ni har. I avtalet delar ni upp egendomen mellan er och båda ska underteckna avtalet.  För det fall att någon ska ”köpa ut den andre” ur till exempel ett hus, reglerar ni i avtalet hur mycket som ska betalas i så kallad bodelningslikvid.  

Vad gäller om man är gift eller sambo?

Bodelning för sambor Bodelning för gifta par

Varför ska man bodela?

Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som aktualiserar många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.  

Det finns flera goda anledningar till att upprätta ett bodelningsavtal direkt: 

  • Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan.  
  • Om du ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att du ska få lagfart på hela fastigheten.   
  • Utan bodelningsavtal kommer  Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans. 
  • Eftersom rätten till bodelning kvarstår under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar.  
  • Att dela upp era tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras.

Vad gör jag om vi inte kan komma överens? 

Vi på Verahill har stor erfarenhet av att företräda före detta makar eller sambor vid så kallade bodelningstvister, d.v.s. när parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas upp vid separationen. 
Vi arbetar alltid med målsättningen att försöka nå en samförståndslösning i de fall där det är möjligt, inte minst för att det är mest kostnadseffektivt för dig som klient. Om parterna står alltför långt ifrån varandra finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, som är en erfaren jurist med uppdrag att agera som domare i tvisten. Vi agerar i sådana fall ombud och hjälper dig att utforma skriftliga inlagor, formulera yrkanden och göra beräkningar och för din talan vid de sammanträden som kan bli aktuella.  
Vi åtar oss också regelmässigt uppdrag som bodelningsförrättare och kan hjälpa dig med ansökan om bodelning där det redan från början står klart att någon samförståndslösning inte är aktuell.  

Du får 20 minuters kostnadsfri rådgivning där vi hjälper dig att se över just din situation och du förbinder dig inte till något.

Om du väljer att gå vidare med oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. I vissa fall arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2021 är 1 781 kr per timme inklusive moms och i vissa fall kan vi erbjuda ett fast pris.

STORY | Mina grejer, och så dina...

När Malin hörde av sig till oss var det med rädsla för att det skulle vara för sent. När separationen efter ganska många år ihop kom, var det i tron om att hon hade full kontroll. Men en dag upptäckte hon att hon att hennes före detta partner sålt deras gemensamma bostad.

Hur gick det för Malin?

STORY | Från älska till ilska

Daniel hade aldrig trott att det skulle kunna bli så här. Att de skulle bli ovänner. Och dessutom gällande barnen. De hade ju alltid fungerat så bra. Varit ett starkt team, en familj som höll ihop. Han älskade verkligen henne. Beskriver det som magiskt när de träffades.

Så kom skilsmässan. Och allt det där var som bortblåst...

Hur gick det för Daniel med skilsmässan?

Checklista | Innan du separerar

Att lämna en relation handlar ofta om mer än att ”bara” sluta dela liv med sitt ex. Saker ska delas upp, bostaden ska tas över eller säljas och om det finns barn med i bilden behöver man tänka igenom allt extra noga, så att den nya vardagen blir så bra som möjligt för dem. Vi hoppas att vår checklista kan underlätta och hjälpa dig på vägen.

Läs hela checklistan