Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Arvstvist

Efter att en nära anhörig gått bort kan flera olika slags tvister uppstå. Det kan handla om dödsboets förvaltning, till exempel vad man som dödsbodelägare får göra i ett dödsbo. Det är inte heller ovanligt att den avlidnas testamente är svårtolkat eller att testamentets giltighet ifrågasätts. 

Vad kostar det?  

  • Vi arbetar med  löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2020 är 1 781 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Rättigheter som arvinge 

Som arvinge till en avliden person kan det vara svårt att ha koll på sina rättigheter, till exempel vad du eller andra arvingar har rätt att göra i dödsboet eller om den avlidna försökt göra dig arvlös. Det kan även dyka upp frågor om allt från gåvor från den avlidna före dödsfallet till testamentestolkningÄven om du inte har rätt till arv, om du till exempel är sambo till den avlidna, kan det vara så att du har rätt till bodelning. För att du inte ska gå miste om ditt arv och få dina rättigheter tillvaratagna kan vi på Verahill Familjejuridik företräda dig i arvstvisten. 

På Verahill Familjejuridik arbetar vi dagligen inom arvsrätten. Vi upprättar bouppteckningar, arvsskiften, testamenten, samboavtal och äktenskapsförord och har god kompetens i de rättsliga följder dessa dokument kan få vid en arvstvist. Vi kan hjälpa dig med såväl klander av testamente som att undersöka om det skett någon laglottskränkning och framställa begäran om bodelning enligt äktenskapsbalken 12:2. 

För oss är det viktigt att du får ett ombud som för just din talan och där du kan få viktig och väsentlig information utifrån dina önskemål och behov. Tveka inte med att kontakta oss, vi finns här för dig!  

Möt Isak Selander, 
en av Verahills jurister i arvstvister

Isak har många års erfarenhet att företräda klienter vid bouppteckningar och andra frågor kring arv. Många av hans tidigare klienter har sagt att Isak med sitt lugn, kompetens och förtroendeingivande sätt att vara på verkligen varit ett stöd för dem i en jobbig situation i samband med ett redan pågående sorgearbete efter en nära anhörigs bortgång. 

 

”Ofta är det bra att i ett tidigt skede efter ett dödsfall ta kontakt med ett juridiskt ombud för vägledning utan att det för den delen behöver innebära att man ska gå vidare in i en tvist. På så vis kan jag som jurist hantera problemställningen i ett tidigt skede, för att undvika att eventuella ytterligare problem uppstår, och informera klienten om de förutsättningar som finns för att vinna framgång i ett ärende."

 

Kontakta Isak Selander

Vanliga frågor

Efter att en nära anhörig gått bort kan flera olika slags tvister uppstå. Det kan handla om dödsboets förvaltning, till exempel vad man som dödsbodelägare får göra i ett dödsbo. Det är inte heller ovanligt att den avlidnas testamente är svårtolkat eller att testamentets giltighet ifrågasätts. Även värdering av dödsboets tillgångar, gåvor och förskott på arv som givits innan dödsfallet och frågan om vem som ska ärva viss egendom kan resultera i bråk.  
Den jurist som anlitats för att hjälpa till med bouppteckning och arvskifte ska vara neutral och kan inte ge någon av arvingarna personlig rådgivning. Vi på Verahill Familjejuridik kan företräda dig vid till exempel en bouppteckning eller under ett arvskifte, även om dödsboet utreds av en boutredningsman.   
Ni måste inte vara osams för att det ska vara en god idé att anlita ett ombud som företräder dig och ger dig råd om vad som är bäst för dig. Att ta hjälp av ett kunnigt ombud handlar snarare om att ta reda på vad du har rätt till och att minska risken för rättsförlust. Med ett ombud vid din sida värnas dina rättigheter genom hela processen och du kan vara trygg med att inga viktiga juridiska frågor missats i samband med utredningen av dödsboet och fördelning av arvet.