Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Linnea Andersson

Senior jurist

Göteborg

Om mig och varför jag valde att jobba med juridik

Jag valde att jobba med familjejuridik för att jag känner ett stort intresse för att hjälpa människor som befinner sig i eller står inför stora livsomställningar och svåra situationer. Där känner jag att jag gör skillnad och kan underlätta för dem i deras situation.

Min utbildning och erfarenhet

Jag tog min Jur Kand. examen 2007 på Handelshögskolan i Göteborg. 2007 till september 2022 arbetade jag på Familjens Jurist och sedan oktober 2022 arbetar jag här på Verahill Familjejuridik.

Ärenden jag kan hjälpa till med

Jag kan hjälpa till med bouppteckningar, arvskiften, förvaltning av dödsbo, uppdrag som boutredningsman, ombud i arvstvister och all typ av konsultation inom livsjuridik - t ex testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev, medlåntagaravtal, gåvobrev, samäganderättsavtal, överlåtelsehandlingar, deklarationer (dock ej för näringsverksamhet) och bodelningar.

Våra möten kan ske via telefon eller som videomöten, men du kan även träffa mig på följande kontor:

Jag tar fysiska möten i Göteborg och Uddevalla, men kan även åka till Vänersborg och Trollhättan vid behov.