Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Medling bodelningsfrågor

Medling i bodelningsfrågor

  • Kan vi få hjälp att få ett bodelningsavtal?
  • Vi vill inte involvera domstol eller gå till bodelningsförrättare, hur gör vi då?
  • Vem kan hjälpa mig och på vilket sätt?

På Verahill finns jurister med lång erfarenhet av att arbeta som ombud i bodelningstvister och i otvistiga bodelningar. Vi vet att de flesta före detta makar och sambo vill komma överens efter en skilsmässa. Vi arbetar allt utifrån en konfliktdämpande målsättning, men i ett infekterat läge kan det vara svårt att kommunicera med sin tidigare partner.


Behöver du hjälp med medling? 

Kontakta mig via mail så återkommer jag till dig.
Helena Kumblad: helena.kumblad@verahill.se  

Hjälp med kommunikationen

Vi arbetar med samtalsmetoder som syftar till att hitta lösningar och arbeta konfliktdämpande. Vi hjälper er båda att försöka hitta lösningar i er bodelning för att ni ska kunna slutföra era ekonomiska mellanhavanden och gå vidare med era respektive liv.

Vanliga frågor vid en medling i bodelningsfrågor är fördelning av lösöre, lottläggning av fastighet/bostadsrätt, redovisning av olika pensioner, tolkning av äktenskapsförord etc. Målet är alltid att slutföra bodelningen i ett bodelningsavtal, som också blir en legitimitetshandling för till exempel övertagande av bolån, förändring av fastighetsägande, bostadsrättsägare.

Våra tjänster