1. Bouppteckning

Bouppteckning

När en nära anhörig avlider och sorgen är som tyngst är det skönt att få hjälp med det praktiska. Vi på Verahill Familjejuridik har stor erfarenhet av att hantera de juridiska och ekonomiska frågorna som uppstår i samband med ett dödsfall och kan självklart hjälpa till med en bouppteckning. Allt du behöver göra är att kontakta oss. Det här gäller vid en bouppteckning.

Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss är att höra av sig till något av våra lokala kontor. Om du hellre vill att vi hör av oss till dig kan du mejla oss på info@verahill.se så återkommer vi så snart som möjligt.

Vad är en bouppteckning?

När någon avlider ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är dels en ekonomisk förteckning över vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade den dag hen gick bort. Bouppteckningen fastställer dessutom vilka som är dödsbodelägare.

Dödsbo och dödsbodelägare

Dödsbodelägare är de som ärver enligt lag och/eller testamente. Delägarna representerar dödsboet tillsammans och måste vara överens om hur dödsboet ska förvaltas.

Det är vanligt att en av delägarna eller någon utomstående får de övrigas fullmakt att förvalta och företräda dödsboet. Om ett arvskifte ska förrättas måste dödsbodelägarna även vara överens om hur det ska formuleras och hur arvet så småningom ska fördelas.

Om ni vill kan vi självklart hjälpa till med förvaltningen av dödsboet. Kontakta oss för mer information.

Hur går en bouppteckning till?

En bouppteckning inleds med att man utreder vem som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Därefter inhämtas det underlag som behövs för att kunna sammanställa bouppteckningen och delägarna kallas till den så kallade förrättningen.

Om du har fått en kallelse till bouppteckning har du ingen skyldighet att närvara vid förrättningen. Är du dödsbodelägare ska du dock ha blivit kallad och fått möjlighet att vara med.

Vi kan hjälpa till med både bouppteckning och att förvalta och företräda dödsboet. Förvaltningen sker då löpande fram till dess att arvskifte är genomfört. Det betyder att vi till exempel tar hand om allt som rör betalning av dödsboets räkningar och ansvarar för att eventuella fastigheter tas om hand. 

Vad händer om man inte är överens?

Om dödsbodelägarna inte är överens om hur dödsboet ska tas om hand kan man via tingsrätten ansöka om att få en boutredningsman utsedd. Boutredningsmannen är vanligtvis en familjerättsjurist med stor kunskap och kompetens att hantera dessa frågor. Boutredningsmannen tar då över förvaltningen och utredningen av dödsboet från delägarna. 

Hur lång tid tar en bouppteckning?

Bouppteckningen måste göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter att den har upprättats. När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket ska arvskifte genomföras om det finns fler än en dödsbodelägare. 

Dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan får endast göras av en socialnämnd. Vanligen delegerar socialnämnden rätten att besluta om dödsboanmälan till någon tjänsteman hos kommunen. Initiativ till dödsboanmälan ska tas av den eller de som enligt 20 kap. 2 § ÄB är ansvarig för att bouppteckningsskyldigheten iakttas. Kontakta din kommun om du vill veta mer om dödsboanmälan.

 

Hittar du inte det du söker?

 

Maila oss på info@verahill.se

 

Vill du bli kontaktad av oss