Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Medlåntagaravtal

När ens barn ska köpa sin första bostad är det inte ovanligt att en eller båda föräldrarna går in som medlåntagare till banklånen. Men vad händer om föräldern blir tvungen att betala till banken eller går bort?

Vad kostar ett medlåntagaravtal?
Pris: 2 250 kr / timme

Ovanstående timtaxa motsvarar ordinarie taxa för innevarande år. Vid ditt första möte med jurist går du genom förväntad tidsåtgång och kostnad.

Vad är ett medlåntagaravtal? 

När man ska ta lån kan det vara bra att ha en medlåntagare för att till exempel förbättra lånevillkoren. Ibland kan banken även ställa krav på att det ska finnas en medlåntagare. En vanlig situation är att en förälder går in som medlåntagare när ens barn ska köpa sin första bostad. 

Ett medlåntagaravtal är ett privat avtal mellan huvudlåntagaren och medlåntagaren som reglerar vilka villkor som ska gälla dem emellan gällande återbetalningen av lånet till banken.  

Varför behövs ett medlåntagaravtal?

När du står som medlåntagare är du solidariskt betalningsansvarig för lånet gentemot banken. Det innebär att du har samma ansvar för att lånet återbetalas som personen som har tagit lånet hos banken har. För att du ska kunna begära att huvudlåntagaren betalar tillbaka pengarna till dig behöver du att ha ett medlåntagaravtal som reglerar denna regressrätt. 

Ett medlåntagaravtal kan även vara bra att skriva för att underlätta för de efterlevande om du som medlåntagare skulle gå bort.  

Hitta lediga tider för rådgivning här!

 

Våra tjänster

En bild på ett par som håller om varandra