Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Våra priser

Inom Verahill arbetar vi med olika prissättningar – fasta frånpriser eller löpande timtaxa. Den löpande timtaxan varierar beroende på ärendetyp, läs mer nedan under löpande timtaxa. Fast frånpris tillämpas på våra vanligaste juridiska dokument och löpande timtaxa på övriga ärendetyper som till exempel bodelningstvister, bouppteckningar och fastighetsrättsliga ärenden. Ett fast frånpris innebär att fast pris kan komma att tillämpas, men att bedömning görs utifrån ärendets komplexitet och längd. Den löpande timtaxan varierar beroende på ärendetyp, något du kan läsa mer om längre ner. Vissa ärendetyper som till exempel fastighetsrättsliga ärenden och ärenden med internationell anknytning kräver specialistkunskap och där tillämpas den högre specialisttaxan.

I vissa fall kan även de vanligaste juridiska dokumenten vara mer omfattande och då tillämpas vanlig timtaxa även där. Tveka aldrig att kontakta oss på Verahill om du har frågor eller funderingar kring vår prissättning eller vad just ditt ärende kommer att kosta.

Våra fasta priser

I ett fast frånpris ingår rådgivning och upprättande av en juridisk handling. Varje ärende är dock unikt och i vissa ärenden ser vi att situationer kräver mer omfattande juridik. Därför arbetar vi med "från-priser" och inleder varje ärende med ett samtal och en prisuppskattning. Allt för att du som kund ska känna dig trygg.

Prislista

Framtidsfullmakt När du vill bestämma vem som ska fatta beslut åt dig när du inte längre kan göra det själv. Framtidsfullmakt
Från 5 500 kr
Boka möte
Fullmakt När du behöver låta någon annan agera i ditt namn och för din räkning.
Från 4 900 kr
Boka möte
Gåvobrev, fastighet och bostadsrätt En nödvändig handling när du ska ge bort din bostad till någon annan. Gåvobrev
Från 6 500 kr (+reg.avg)
Boka möte
Samboavtal Avtalet reglerar sambolagens regler kring bodelning. Ska de gälla eller inte. Samboavtal
Från 3 900 kr
Boka möte
Testamente, endast enskild egendom När du vill skydda dina efterlevande vid framtida separationer. Testamente, endast enskild egendom
Från 4 500 kr
Boka möte
Testamente En möjlighet att själv bestämma vad som ska hända med ditt arv den dagen du inte längre finns. Testamente
Från 5 500 kr
Boka möte
Äktenskapsförord Ett avtal mellan makar som bestämmer om egendom ska vara enskild egendom eller giftorätt. Äktenskapsförord
Från 5 500 kr (+reg.avg)
Boka möte
Bodelning under äktenskapet Ett bra alternativ för dig som gift när du vill överlåta egendom till den andra makan/maken. Bodelning
Från 6 500 kr (+reg.avg)
Boka möte
Dokumentbevakning/testamentesförvaring Förvara dina viktiga dokument på ett tryggt och säkert sätt genom vår dokumentbevakning
2 000 kr / personnummer

Löpande timarvode:

Löpande arvode tillämpas på tjänster där vi inte kan erbjuda ett fast pris. För 2024 gäller följande taxor:

Ordinarie taxa 2.250 kr / timme
Tillämpas på många av våra vanliga ärendetyper som till exempel bodelning, vårdnadstvister, arvskiften och upprättande av juridiska avtal där inte fast pris kan erbjudas.

Handläggningstaxa 1.500 kr / timme
Tillämpas på enklare åtgärder som kan utföras av våra administratörer i våra dödsfallsärenden.

Specialisttaxa 2.800 kr / timme
Tillämpas på ärendetyper som kräver specialistkunskap som till exempel våra fastighetsrättsliga ärenden och ärenden med internationell anknytning. Gäller även förordnanden från domstol.

Rättshjälpstaxa 1913.75 kr / timme
Bestäms varje år av Domstolsverket och tillämpas i de ärenden där vi enligt lag om rättshjälp (1996:1619) blivit förordnande biträden.

Boka tid

Kontakta oss på valfritt sätt om du önskar boka en tid eller har frågor kring våra priser.