Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Jurist vid skilsmässa

En skilsmässa är sällan lätt och kan vara både känslomässig och jobbig rent praktiskt. Det är inte ett lagkrav att anlita en jurist vid skilsmässa men de flesta gör det när det kommer till själva bodelningen.

Juristen kommer hjälpa er att hitta en mellanväg i bodelningen som är så rättvis som möjligt och vägleda er så att det inte behöver bli en rättslig process. Vanligast är att man företräds av ett varsitt ombud, som kan ta tillvara just din rätt i bodelningen. Är ni helt överens och enbart vill få överenskommelsen nedtecknad kan man ta hjälp av en gemensam jurist, som då inte företräder någon av er.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Tillfällen när ni kan behöva en jurist för att ansöka om skilsmässa hos domstolen

Skilsmässoansökan

Är du och din ex-make/maka i en konflikt kan du få hjälp med att formulera din skilsmässoansökan. Till exempel om du vill skriva med några speciella yrkanden (krav). Exempel på yrkanden som du kan vilja ha hjälp med att formulera är vårdnadsförhållanden om eventuella barn, eller underhåll. Vanligen skrivs detta i ett separat dokument, en så kallad stämningsansökan. Innan en sådan kan upprättas finns dock vissa delar du och den andre föräldern måste genomföra, däribland ett informationssamtal hos familjerätten.

Genomförandet av bodelningen

Vid en bodelning ska era gemensamma tillgångar, ert så kallade giftorättsgods, delas lika mellan er. Ni bör ta hjälp av en jurist som hjälper er att hitta en lösning ni båda blir nöjda med.

Skrivandet av bodelningsavtalet

Ett bodelningsavtal måste följa viss formalia och uttryck för att bli komplett. Därmed bör du vända dig till en jurist som kan hjälpa till med upprättandet av avtalet.

Sammanfattningsvis är det inte ett krav att ta juridisk hjälp vid en skilsmässa, men vi rekommenderar det starkt. Har ni gemensamma barn bör ni alltid sätta dem i första rummet och lägga era meningsskiljaktigheter åt sidan. Detta kan vara enklare om ni företräds av var sin jurist som kan sköta kommunikationen kring bodelningen, istället för att ni gör det själva.

Fråga oss gärna

Har du frågor angående skilsmässa och bodelning erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon hos oss på Verahill. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.