Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Bodelning av hyresrätt

Vid en separation måste ofta någon av er, eller båda, hitta ett nytt boende. Både vid skilsmässa och vid separation mellan sambor kan det bli aktuellt att bodela en hyresrätt. I vissa fall vill ni kanske båda bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Nedan kommer vi att förklara hur bodelning av en hyresrätt går till. Vi tar även upp skillnaderna i förutsättningar beroende på om ni är tidigare makar eller före detta sambor.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Bodelning sambor – hyresrätt

När ett samboförhållande tar slut ska bodelning av samboegendomen göras om en av samborna begär det. Bodelningsrätten regleras i sambolagen. Vid bodelning räknas den gemensamma bostaden och bohaget som samboegendom om det har inköpts för gemensamt bruk, utgångspunkten är att värdet av egendomen ska delas lika mellan er.

Om ni bott i en hyresrätt som införskaffats för gemensamt bruk räknas bostaden som samboegendom även om bara en av er står på hyresavtalet. Är det så att en av er hade hyresrätten innan ni blev sambor räknas bostaden inte som samboegendom och behöver därför inte delas i bodelningen. Allt bohag som köpts till det gemensamma hemmet såsom möbler, köksmaskiner etc. ska som utgångspunkt delas lika. Personlig egendom eller egendom som någon av er hade innan ni flyttade ihop räknas inte in.

Om er gemensamma bostad införskaffats i syfte att ni skulle bo där tillsammans så ingår den i bodelningen, även om det är en hyresrätt. Det innebär att någon av er får hyresrätten på sin andel i bodelningen.

Om ni inte kan komma överens om vem som ska få lägenheten i bodelningen kan frågan avgöras av domstol. Utgångspunkten är då att bostaden ska tillfalla den person som behöver den mest. Olika faktorer såsom parternas personliga förhållanden och möjlighet att hitta en annan bostad kan ha betydelse i bedömningen. Om det finns barn i hushållet är det också en viktig faktor som tas i beaktande.

Bodelning av hyresrätt vid skilsmässa

Vid bodelning i samband med en skilsmässa ska värdet av all egendom delas lika mellan er. Till skillnad från bodelning mellan sambor ingår allt som inte är enskild egendom i bodelningen, inte bara det som införskaffats för gemensamt bruk. Detsamma gäller för hyresrätten om den inte har gjorts till enskild genom äktenskapsförord.

Om ni inte kan komma överens om vem som ska ta över bostaden i bodelningen kan domstol, i likhet med vad som gäller vid bodelning mellan sambor, avgöra frågan. Utgångspunkten är då att bostaden ska tillfalla den person som behöver den mest. Olika faktorer såsom parternas personliga förhållanden och möjlighet att hitta en annan bostad kan ha betydelse i bedömningen. Om det finns barn i hushållet är det också en viktig faktor som tas i beaktande.

Vem får hyresrätten vid bodelning?

Som framgår ovan är det domstolen som avgör vem som har störst behov av lägenheten om ni inte kan komma överens.

Till skillnad från vad som gäller vid övertagande av hyresrätt i andra fall, så får man överlåta en hyresrätt genom ett bodelningsavtal utan att fråga hyresvärden om tillstånd. Det sker inte heller någon granskning av den som tar över lägenheten.

Vi hjälper dig gärna

Har du frågor angående bodelning av en hyresrätt får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon hos oss på Verahill. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.