Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Vad betyder äktenskapsskillnad?

Vad betyder äktenskapsskillnad?

Att välja att avsluta ett äktenskap är ett stort beslut som kan bli både känslomässigt jobbigt och krävande rent praktiskt. Äktenskapsskillnad är ett annat ord för skilsmässa och innebär den formella, rättsliga process som kräver att tingsrätten avkunnar domen som avslutar ert äktenskap.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Äktenskapsskillnad är detsamma som skilsmässa

Äktenskapsskillnad innebär alltså att ditt äktenskap blir upplöst och att du blir skild genom ett domstolsbeslut. Er skilsmässa registreras och blir en offentlig handling och du och din ex-make/maka blir registrerade som ”skilda” hos Skatteverket. I Sverige finns allt som rör skilsmässor i äktenskapsbalken och du eller ni kan indela processen antingen genom att skicka in en gemensam ansökan eller att en av er skickar in en enskild ansökan.

En gemensam ansökan görs när ni båda är överens om att avsluta ert äktenskap och har kommit överens om alla detaljer såsom fördelning av egendom och eventuell vårdnad om gemensamma barn. Skickar en av er in en enskild ansökan innebär att den personen vill avsluta äktenskapet och den andre inte nödvändigtvis känner samma sak.

Äktenskapsskillnad och bodelning

När ni fattar beslutet att skilja er måste ni enligt lag genomföra en bodelning av er gemensamma egendom. Detta inkluderar all egendom som inte är angiven som enskild egendom via till exempel testamente, gåva eller äktenskapsförord.

Bodelningen innebär att den gemensamma egendomen, så kallat giftorättsgods, delas upp på ett rättvist sätt mellan er. I praktiken innebär detta att egendomen värderas, skulder hänförliga till egendomen dras av och nettovärdet fördelas så att ni får en rättvis andel var av giftorättsgodset. Bodelningen genomförs smidigast med hjälp av en jurist som dels kan förklara rättsläget och dels upprätta ett juridiskt bindande bodelningsavtal, vilket banker, Skatteverket och eventuella hyresvärdar i regel kräver.

Det är viktigt att ha en klar uppfattning om vad som krävs och vad som händer när man ansöker om skilsmässa. Det kan vara en känslomässigt utmanande process, men det är fullt möjligt att komma fram till en lösning som fungerar för alla inblandade. Genom att kommunicera och hitta en väg som båda kan acceptera kan ni gå skilda vägar som vänner utan onödiga konflikter.

Skulle det vara så att det uppstår konflikter ska du alltid kontakta en jurist som kan hjälpa och guida dig vidare. Personen kommer finnas där som stöd och hjälpa er hitta en mellanväg så ni slipper genomgå en rättslig process med allt som det innebär.

Vi hjälper dig gärna 

Har du frågor angående äktenskapsskillnad och bodelning erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Vill du sedan ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Då arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.