Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Hur skiljer man sig?

Alla skilsmässor är unika och har olika förutsättningar. Det är aldrig enkelt att separera, även om du har gått i tankarna under en längre tid. Praktiska saker ska redas ut och ni ska komma överens om hur ni ska fördela era tillgångar.

Om ni är överens kan processen gå relativt fort och smidigt men är ni oense kan den bli längre och mer komplicerad. Nedan kommer vi gå igenom hur man skiljer sig och vad man kan göra för att underlätta processens gång.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Vad innebär det att skilja sig?

Att skiljas innebär att de juridiska banden mellan er makar i ett äktenskap eller registrerade partners upplöses och att du är därefter inte längre är gift. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Du ansöker om skilsmässa och tingsrätten tar därefter beslut om att upplösa äktenskapet. Ditt och din före detta makes/makas civilstånd ändras då till skild hos Skatteverket och äktenskapet avregistreras.

Hur gör man för att skilja sig?

Det är mycket som behöver ordnas vid en skilsmässa. Ni behöver t ex bodela och komma överens om alla praktiska detaljer. Rent juridiskt finns det ett antal steg som måste tas för att tingsrätten ska kunna fatta beslut om skilsmässa. Dessa steg ser lite olika ut beroende på om ni är överens om att skilja er eller inte. Vi kommer nu gå igenom de olika stegen.

Om ni är överens

 1. Du och din make/maka skickar in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till tingsrätten.
  Bifoga personbevis för er båda. Personbevisen beställs på Skatteverkets hemsida eller via deras kundtjänst. Båda två behöver signera ansökan.

 2. Betala in ansökningsavgiften om 900 kronor.

 3. Skicka ansökan till tingsrätten i den ort någon av er har sin hemvist.
  Bor ni utomlands skickar ni in den till Stockholms tingsrätt.

 4. Vänta på att domstolen ska handlägga er ansökan.
  Har ni barn under 16 år i hushållet måste ni, som huvudregel, ha minst 6 månaders betänketid. Ni kan också begära betänketid i er ansökan.

 5. Har ni inte betänketid fattar domstolen beslut direkt. Har ni betänketid måste ni själva begära fullföljd efter minst 6 månader och max 12 månader.

 6. Tingsrätten fattar beslut om att upplösa äktenskapet.

Om ni är oense

 1. Vill du skiljas så skickar du in en enskild ansökan om skilsmässa till tingsrätten.
  Det kallas även för en ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad. Du som ansöker ska bifoga ett personbevis för dig. Personbeviset beställs via Skatteverkets hemsida eller via deras kundtjänst. Du som ansöker ska signera ansökan.

 2. Betala in ansökningsavgiften om 900 kronor.

 3. Skicka ansökan till tingsrätten i den ort någon av er har sin hemvist.
  Bor ni utomlands skickar ni in den till Stockholms tingsrätt.

 4. När din ansökan är mottagen får din make/maka möjlighet att svara.
  Har ni betänketid på grund av att det råder oenighet eller att det finns barn under 16 år i hushållet har ni enligt huvudregeln minst 6 månader och upp till 12 månaders betänketid.

 5. När betänketiden har passerat måste ni begära fullföljd av skilsmässan om någon av er fortfarande vill skiljas.

 6. Tingsrätten fattar beslut om att upplösa äktenskapet.

Hur skiljer man sig på bästa sätt?

För att ert äktenskap ska sluta så bra som möjligt är det viktigt att försöka hålla en god ton mot den andra parten. Det kan kännas svårt då en skilsmässa ofta rör upp mycket känslor och påverkar vardagen i stort under en period. Om ni lyckas hålla en god kommunikation under processen brukar det både underlätta förfarandet och göra att ni snabbare kan komma till avslut.

Har ni gemensamma barn så kommer ni i de flesta fall att ha gemensam vårdnad även efter att skilsmässan har gått igenom. Det gör det ännu viktigare att kunna ha en relation efter separationen som inte påverkar barnen negativt.

Försök att kommunicera med den andra och var hjälpsam och förstående. Avslutar ni äktenskapet på god fot kommer det gynna er båda och göra alla andra delar enklare.

Vi kan hjälpa dig

Om du har frågor eller är osäker på hur vi kan hjälpa dig erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.