Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Bodelning med barn i bilden

Bodelning med barn i bilden

En separation är sällan enkel för någon, och oftast är situationen mer utmanande om det finns hemmavarande barn. Oavsett om du genomgår en bodelning i samband med skilsmässa eller en bodelning som sambo är det viktigt att hitta hållbara lösningar som ger barnen en så lugn tillvaro som möjligt.

En bodelning måste enligt lag genomföras efter att ett äktenskap har upplösts, men är inte obligatorisk om ni tidigare var sambor som nu ska separera.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms. 
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om bodelning

Bodelning för sambor med barn i bilden

En bodelning mellan sambor ska genomföras om en av er begär det. Då delas er samboegendom mellan er, alltså den egendom som införskaffats under er samborelation med syftet att användas för gemensamt bruk och som inte är enskild egendom. Exempel på samboegendom är inre lösöre såsom hushållsmaskiner, TV eller säng.

Har ni barn i hushållet räknas barnets saker inte automatiskt till samboegendomen. Barnets tillgångar, såsom leksaker och kläder, har barnet rätt att själv bestämma över. De av tillhörigheterna som kan ses tillhöra er föräldrar är till exempel möbler som används av barnet och som finns i barnets rum. Detta räknas då in i samboegendomen och ska delas lika mellan er, om ni inte kan komma överens om annat.

Bodelning vid skilsmässa med barn i bilden

I en bodelning vid en skilsmässa ska endast den egendom som räknas som giftorättsgods fördelas. Det inkluderar egendom som makarna äger gemensamt eller enskilt och som inte har angivits som enskild egendom. Barnens tillgångar räknas inte som giftorättsgods eftersom det inte tillhör någon av er utan barnet självt. Det gäller även tillgångar som barnet har fått i present eller köpt för egna pengar, till exempel leksaker och kläder. Möbler som köpts av någon av föräldrarna som inredning till barnets rum kan ses som giftorättsgods och ska i så fall ingå i bodelningen. Här spelar barnets ålder stor roll. Ju yngre barnet är, desto troligare är det att möbler och inredning ses som giftorättsgods.

Här rekommenderar vi att ni som föräldrar delar upp den delen av giftorättsgodset eller samboegendomen som hör till barnet på ett sådant sätt så omställningen blir så liten som möjligt. Försök komma överens och sätt alltid barnets välmående och trygghet först.

Vid en bodelning ska även eventuella bostäder bodelas. Den delen av bodelningen påverkar barnet allra mest, då det ibland leder till att barnet måste flytta. För barn är kontinuitet viktigt och närheten till skola och kompisar viktig för barn i skolåldern. Det är viktigt att diskutera hur ni vill göra med boendet efter separationen, med utgångspunkt att det ska bli bra för barnet. Barnet har dessutom rätt att få uttrycka sin åsikt kring hur det vill bo.

Fråga oss gärna

Har du frågor angående bodelning med barn erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Vill du sedan ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.