Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Så fungerar en bodelning om man inte är överens

Så fungerar en bodelning om man inte är överens

När ni har fattat beslut om att skiljas eller avsluta ert samboförhållande är det viktigt att ni gör en bodelning för att fördela er gemensamma egendom. En bodelning ska alltid göras om ni har varit gifta, men är inte obligatorisk om ni har varit sambor. Har ni genomgått en samboseparation genomförs den endast om en av er påkallar det. För ex-makar delar ni på ert giftorättsgods, det vill säga er gemensamma egendom. Som före detta sambor delar ni dock endast upp er samboegendom, alltså det som ni köpt under er tid som sambor och där syftet varit att ni båda ska använda egendomen, inkl. sambobostad.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Försök hitta en väg ni båda är nöjda med

Det är viktigt att ni är överens om hur bodelningen ska göras och hur tillgångarna ska fördelas, men ibland kan det uppstå situationer där ni tycker olika. Det kan handla om allt från vilka tillgångar som faktiskt ska ingå i bodelningen till hur de ska värderas.

Om ni inte kan komma överens om fördelningen rekommenderar vi att du tar kontakt med en kunnig jurist som specialiserar sig på familjerätt. Juristen kan hjälpa dig att förstå dina ​​rättigheter och skyldigheter i samband med bodelningen och ge dig råd om hur du kan gå vidare. En jurist kan även hjälpa dig att förhandla med den andra parten för att försöka lösa konflikten, och målet är alltid att undvika en rättslig process och hitta en väg ni båda accepterar.

Om ni fortfarande inte kan hitta en överenskommelse

Leder inte kontakterna mellan ombuden till en lösning kan ärendet behöva fortsätta hos en så kallad bodelningsförrättare. Ditt ombud hjälper dig att ansöka om en bodelningsförrättare, och ansökan ska skickas in till domstol. Bodelningsförrättaren kan hjälpa er att hitta en väg som förrättaren anser är rättvis. Om ni fortfarande inte kan komma överens efter det kan bodelningsförrättaren själv fatta beslut om fördelningen av tillgångarna, men det kan vara en tidskrävande och kostsam process. Det är därför viktigt att ni, för er egen skull, först försöker lösa er konflikt på annat sätt så att ni kan gå skilda vägar som vänner. En bodelningsförrättare är en specialiserad jurist som är kunnig inom familjerätt.

Fråga oss gärna

Är ni inte överens om bodelningens genomförande erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning. Vill du sedan ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.