Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Ingår aktier i en bodelning?

Ingår aktier i en bodelning?

Om ni går igenom en skilsmässa behöver ni enligt lag göra en bodelning där ni delar upp er gemensamma egendom, det så kallade giftorättsgodset, mellan er. Enkelt sätt kan man säga att era tillgångar läggs ihop, skulder som är kopplade till dem dras av och nettovärdet delas lika.

Bodelningen ska enligt äktenskapsbalken ta utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut vid den så kallade brytdagen. Men brytdagen syftar man på dagen då tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Så fungerar det med aktier vid bodelning

Om aktierna är enskild egendom ska de inte ingå i bodelningen. De kan ha gjorts till enskild egendom via arv, gåva eller ett äktenskapsförord. Är de giftorättsgods ska de, precis som övriga tillgångar som inte är enskild egendom, räknas in. Detta innebär att aktierna ska räknas med oavsett vem av er som köpt aktierna.

Något som är viktigt att tänka på är att värdet på aktier inte ska utgå ifrån värdet på brytdagen, utan aktierna värderas utifrån sitt värde den dagen bodelning sker eller då boet är utrett. Har aktierna minskat eller ökat i värde är det alltså den summan som räknas in i bodelningen, inte deras inköpspris eller värde per brytdagen. Hänsyn bör också tas till eventuell latent skatt som kan belasta aktierna.

Enligt Äktenskapsbalken ansvarar ni för er egen egendom under den eventuella betänketiden. Har någon av er sålt aktier under denna tid är detta tillåtet, men den av er som sålde har en redovisningsplikt gentemot den andre och är skyldig att lämna uppgifter om detta då det kan ha betydelse för bodelningen. Man tittar då på antalet aktier som fanns på brytdagen, och räknar sedan på vad värdet av de aktierna skulle vara vid själva bodelningstillfället, det vill säga som om de o aldrig hade sålts.

Aktier i företag vid bodelning

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och du som privatperson äger bolaget genom att äga aktier. Äger du aktier i ett aktiebolag och inte har gjort dessa till enskild egendom via till exempel ett äktenskapsförord ska de värderas precis som andra tillgångar och ingå i bodelningen. Om du som äger aktierna inte har möjlighet att köpa ut den andre så kommer hälften av aktierna att tillfalla den personen. Ni blir då gemensamma ägare till bolaget

Det kan bli en svår situation då ni helt plötsligt äger lika mycket i ett bolag den andre personen kanske aldrig har varit insatt i eller brytt sig om. Det går dock att önska att de aktier man äger ska hamna på ens lott, framför andra tillgångar. Äktenskapsbalken 11 kap. 7 § säger att varje make har rätt att i första hand få den egendom som man önskar.

Fråga oss gärna

Vi förstår att det är mycket att ta hänsyn till och att det kan kännas rörigt. Har du frågor gällande aktier och bodelning erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Väljer du att ta vidare hjälp från oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.