Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Livssituationer
  3. Köpa eller sälja bostad

Köpa eller sälja bostad

Ibland kan bostadsköpet eller försäljningen blir mer komplicerad än man från början hade trott och man kan behöva ta hjälp av en jurist med fastighetsrättslig kompetens. 

 

Köpa eller sälja bostad

Att köpa eller sälja en bostad blir ibland mer komplicerat än vad man planerade. I många situationer kan fastighetsmäklaren ge svar på vad som gäller, men ibland är det inte tillräckligt. Då kan det vara aktuellt för dig att konsultera en jurist med fastighetsrättslig kompetens som kan ge skräddarsydd rådgivning. Juristen kan inte bara berätta vilka dina handlingsalternativ är, utan även om vilket alternativ som är det bästa för dig i just din situation. 

En fastighetsmäklare är skyldig att vara opartisk mellan säljaren och köparen och är därför begränsad i att ge råd i situationer om till exempel ett kontraktsbrott begås, eller om ett dolt fel i fastigheten eller bostadsrätten upptäcks. Fastighetsmäklaren bör först rekommendera dig att kontakta kundombudsmannen hos sin mäklarfirma eller om sådan saknas; hos antingen Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarförbundet. 

Om din situation inte blir löst genom detta är det sannolikt ett lämpligt tillfälle för dig att kontakta en jurist för en genomgång av dina rättigheter och handlingsalternativ. 

Handlar din situation om fel i fastighet eller bostadsrätt, klicka på denna länk för att komma till vår artikel om vad som generellt gäller då:

Fel i bostadsrätt eller fastighet