Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Checklista vid separation

En separation är sällan enkel. Oavsett om det var ditt beslut eller inte behöver du ta din tid för att bearbeta den förändring som sker i ditt liv. Mitt i allt behöver du även reda ut praktiska saker och det kan vara både förvirrande och svårt.

Vi har satt ihop en checklista vid separation som du kan ha som vägledning. För att underlätta processen och ha något konkret att utgå ifrån när du behöver reda ut allt.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Checklista vid skilsmässa

Genomgår du en skilsmässa finns det en del saker du bör tänka på för att allt ska ske i rätt ordning.

 1. Lämna in ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad) till tingsrätten.
  Detta är det första steget och måste göras. När tingsrätten har beslutat att ert äktenskap ska upplösas är skilsmässan färdig. Har ni barn under 16 år i hushållet, eller en av er begär det, kommer ni ha 6–12 månaders betänketid innan rätten fattar beslut.

 2. Bestäm hur boendesituationen ska lösas.
  Har ni inget annat bestämt är det den av er som har störst behov av den gemensamma bostaden som får bo kvar. I de fall där man inte kan komma överens är det domstolen som avgör vem som har störst behov, men försök komma överens och hitta en lösning som båda blir nöjda med.

 3. Genomför en bodelning.
  En bodelning innebär att ni sammanställer era tillgångar och sedan delar upp dem mellan er. Tillgångar som är enskild egendom inkluderas inte i en bodelning.

 4. Skriv ett bodelningsavtal.
  Som före detta äkta makar har man rätt att begära en bodelning i flera år efter att skilsmässan är slutförd. Vi råder er därför att skriva ett bodelningsavtal som bekräftar att bodelningen är genomförd och godkänd av båda parter. Detta bör göras med hjälp av en jurist för att säkerställa att bodelningen är fullständig. Även banker, lantmäteri och hyresägare kan kräva ett av jurist upprättat bodelningsavtalet.

 5. Se över fullmakter.
  Har du och din före detta partner några fullmakter mellan er? Kolla hur situationen ser ut och om ni behöver ändra något.

 

Att tänka på vid separation med barn.

Går du igenom en separation och det finns barn med i bilden finns det ytterligare saker ni behöver prata om och lösa. Att strukturera upp det så bra som möjligt och göra omställningen så smidig som möjligt för barnet kommer underlätta på många plan.

 1. Bestäm hur och när ni ska berätta att ni ska separera.
  Hur och när vet ni bäst själva. Ni känner ert barn och vet kanske ungefär hur barnet kommer reagera. Se till att komma överens så att barnet får samma information från er båda.

 2. Kom överens om hur barnet ska bo.
  Om en av er bor kvar i det som innan var ert gemensamma boende blir det bäst att barnet bor kvar där. När den andra har hittat ett nytt boende, eller om ni vill dela upp det på annat sätt, är det bra om ni bestämmer hur och när bytena ska ske.I samband med detta kan ni även prata igenom om barnet ska ha packning med sig vid bytena eller om det ska finnas dubbla uppsättningar av det som behövs.

 3. Bestäm hur ni föräldrar ska kommunicera med varandra.
  Det kan vara till exempel via telefon, chatt eller mail. Välj det kommunikationssätt som passar er bäst.

 4. Prata om hur ni ska dela upp kostnaderna.
  Diskutera hur ni delar upp kostnader hänförliga till barnet för till exempel kläder och fritidsaktiviteter.

 5. Bestäm hur ni ska dela upp VAB, läkarbesök och annat som kan kräva att en av er är borta från jobbet.

Ett tips är att ni skriver ner det ni kommer överens om. Ni kan då gå tillbaka och se vad ni bestämde om en av er skulle glömma. Sätt alltid barnet i första rummet. Efter en tid kommer ni att se vad som fungerar och inte, genom att gå igenom vår checklista kan ni se till att ni har en plan för den första tiden.

En separation är en lika stor omställning för barnet som det är för er, om inte större. Hela livet vänds upp och ner, men om ni håller en god ton mot varandra, kommunicerar väl och inte låter eventuella meningsskiljaktigheter påverka barnets tillvaro kommer allt bli enklare för alla inblandade.

Många gånger är det bra att ha digitala hjälpmedel nära. T.ex Varannan Vecka-appen - ett digitalt planeringsverktyg för ditt barn. Det underlättar både för dig och den andre föräldern och kan skapa bättre struktur och vardag för barnet.

Vi på Verahill kan hjälpa dig

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med eller har frågor angående bodelning. Vill du sedan fortsätta ta hjälp av oss kommer du och juristen att diskutera priset för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.