Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Var ska barnet bo vid skilsmässa

Var ska barnet bo vid skilsmässa?

Att gå igenom en skilsmässa när man har barn är extra jobbigt. Det är inte bara du och din före detta partner som blir påverkade, utan även barnet. Detta gör det mycket viktigt att ni som föräldrar kan samarbeta och sätta barnet i första rummet, oavsett era känslor gentemot varandra. När ni ska bestämma var barnet ska bo vid skilsmässan ska ni alltid tänka på det som blir bäst för barnet.

 

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Växelvis boende

Att ett barn bor växelvis innebär att barnet bor 50% hos varje förälder. Det kan vara uppdelat på olika sätt, såsom till exempel varannan vecka. För att det ska fungera bra med växelvis boende måste du och den andra föräldern kunna samarbeta bra, och den fysiska distansen mellan era bostäder bör inte vara för lång. Växelvis boende är ofta den bästa lösningen för barnet. Ett barn har rätt till, och bör ha, en bra och nära relation med båda sina föräldrar.

Umgänge och boende

Ditt barn har enligt lag rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Detta gäller dock inte om barnet utsätts för fara eller riskerar att ta skada under umgänge med den andra föräldern.

Umgängesrätten gäller oavsett om du har ensam vårdnad efter separationen eller om barnet endast bor hos dig. Både du och den andra föräldern är ansvariga för att umgängesrätten tillgodoses. Bor du och den andra föräldern långt ifrån varandra kan umgänget, utöver att ske fysiskt, också genomföras via telefon eller text. En vanlig lösning är att barnet bor hos den ena föräldern under vardagar och till exempel varannan helg hos den andra föräldern, som i den här situationen kallas för umgängesföräldern.

Folkbokföringsadressen påverkar

Om ditt barn kommer bo mest hos dig efter skilsmässan så är du barnets boendeförälder. Ditt barn ska enligt lag folkbokföras hos den föräldern där barnet spenderar störst andel av sin dygnsvila. Bor en av er kvar i samma bostad som innan skilsmässan så förblir barnet ofta folkbokfört där.

Folkbokföringsadressen påverkar var barnet ska gå på förskola eller skola. Är ni inte överens kan Skatteverket göra en boendeutredning och därefter besluta om ditt barns folkbokföringsadress. De tar då hänsyn till dygnsvilan, vem som bor geografiskt närmast förskola/skola etc.

Var ska barnet bo vid skilsmässa?

Växelvis boende är i grunden det bästa för barn med separerade föräldrar. Det förutsätter ett samarbete och en bra kommunikation mellan er som föräldrar. Var ditt barn ska bo vid en skilsmässa är det du och den andra föräldern som bestämmer. Har du ensam vårdnad om barnet har du rätten att avgöra hur umgänget med den andre föräldern ser ut. Om du har ensam vårdnad kan barnet inte bo växelvis mellan föräldrarna.

Barnet kan vid en viss ålder och mognad få vara med och påverka eller bestämma hur denna ska bo eller ha umgänge med en icke boendeförälder. Det är viktigt att lyssna in ditt barns vilja och önskemål, även om du som ensam vårdnadshavare i slutändan har beslutanderätten över barnets boende/umgängessituation till denne blir 18 år.

På Verahill påtalar vi vikten av att barnets åsikter och vilja ska hörsammas även av dig som förälder. Ibland kan dock barnets vilja vara direkt olämpligt och du kan behöva ta ett beslut helt emot barnets vilja. Om du och den andra föräldern inte kan komma överens om var ert barn ska bo efter skilsmässan kan du kontakta Verahill för en första konsultation. Därefter hjälper vi dig vidare.

Vi kan hjälpa dig

Om du behöver hjälp eller vägledning så finns vi på Verahill här för dig! Vi erbjuder alltid tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon där du kan berätta om din situation.Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2023 är 1845 kr per timme inklusive moms.