Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Vad kostar en jurist i en vårdnadstvist?

Vad kostar en jurist i en vårdnadstvist?

Verahill erbjuder dig tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Efter det arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms. Utöver rättsskyddet i din hemförsäkring finns i vissa fall även möjlighet till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist