Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Hem
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Hur överklagar man ett beslut kring vårdnadstvist?

Hur överklagar man ett beslut kring vårdnadstvist?

Vårdnadstvisten avgörs i tingsrätten och är man missnöjd har man rätt att överklaga domen i hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelats.

För att få överklaga domen i hovrätten behövs ett prövningstillstånd, dvs att hovrätten först tar ställning till om målet kan tas vidare till hovrätten eller inte. Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen där man också behöver prövningstillstånd för att få sitt mål prövat.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om vårdnadstvist