Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Hem
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Det viktiga att tänka på vid en vårdnadstvist

Viktigt att tänka på vid en vårdnadstvist

Att ha vårdnad innebär att ha det rättsliga ansvaret för barnet. De två olika formerna för vårdnad är ensam vårdnad och gemensam vårdnad (ofta kallad delad vårdnad).

Utgångspunkten är gemensam vårdnad. Om föräldrarna inte kan enas om t ex boende eller annat kan domstolen och vi jurister vara till hjälp för att fatta rätt beslut.

Om du anser att den andra föräldern inte är lämplig att fortsätta ha vårdnaden om ditt barn, kan du ansöka om ensam vårdnad. För barnets bästa är det alltid bra att reagera vid psykiska problem eller missbruk. Sådana problem behöver inte alltid innebära att du tillerkänns ensam vårdnad men bör föranleda en kontakt med en jurist.

För att få igenom vårdnadstvisten måste du kunna bevisa att det bästa för barnet är att du har ensam vårdnad, enligt lagen om umgängesrätt. 

Anlitar du en jurist kan han eller hon lotsa dig vidare i processen. Vi på Verahill erbjuder alltid tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Vill du gå vidare arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan (2021: 1.781 kr per timme inklusive moms). I din hemförsäkring finns ofta ett rättsskydd som ger dig möjlighet att få hjälp för ombudskostnader. Du kan också ha rätt till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om vårdnadstvist