Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Hem
 2. Tjänster
 3. Vårdnadstvist
 4. Vad kostar en vårdnadstvist

Vad kostar en vårdnadstvist?

Alla tvister ser olika ut men normalt kan en process innehålla följande kostnader:

 • En inledande konsultation med ditt ombud
 • Tiden som ombudet lägger ner före en eventuell stämning
 • Stämningsansökan
 • Konsultation innan muntliga förberedelsen
 • Konsultation innan huvudförhandlingen
 • Att domen verkställs

Normalt står varje part står för sina egna rättegångskostnader. Man betalar alltså sina egna omkostnader (t ex ansökningskostnader hos tingsrätten, ombudskostnader och eventuell experthjälp) men inte motpartens. Detta gäller oavsett utgången, d v s “vem som vinner”.

Det finns ett undantag från regeln som innebär att ena parten helt eller delvis ska ersätta den andra om det finns särskilda skäl, t ex vid onödig rättegång eller vårdslöst processande.

Onödig rättegång kan vara om en part väcker talan om vårdnaden upprepade gånger och nära en nyss avslutad rättegång. Tingsrätten kan då anse att det inte finns något avgörande nytt som ger skäl för en ny rättegång. 

Vårdslöst processande kallas det t ex om ena parten förhalar målet genom att t ex utebli från rätten eller på annat sätt skapat merkostnader för den andra parten.

I de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar ingår ett rättsskydd vilket innebär att din försäkring kan täcka en del av dina kostnader för ombud och rättegångskostnader - ofta upp till 75-80% till ett visst maxbelopp. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du stämmer av vad som gäller just för din försäkring. 

Ett exempel:

Anta att kostnaden för en vårdnadsprocess är ca 140.000. Av dessa skulle du då betala ca 20% d v s 28.000 ur egen ficka och resten får du via rättsskyddet i din försäkring.

Verahill erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Efter det arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms. Utöver rättsskyddet i din hemförsäkring finns i vissa fall även möjlighet till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Vad kostar det?  

 • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms.
 • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om vårdnadstvist