Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Tjänster
 3. Vårdnadstvist
 4. Vad innebär kontinuitetsprincipen vid vårdnadstvister?

Vad innebär kontinuitetsprincipen vid vårdnadstvister?

Vid en tvist om barns vårdnad, boende och umgänge ska ditt barns bästa alltid att vara utgångspunkten. När vårdnadstvisten handläggs i domstolen, och när föräldrarna inte kan enas i frågorna kring barnet måste ibland domstolen ta beslut som får direkt påverkan på barnet. Domstolen har i dessa fall ett lagligt krav att sträva efter att ta reda på vad som är det bästa beslutet för ditt barn. Kontinuitetsprincipen vid vårdnadstvister är en av många principer som används för att se till att fokuset alltid ligger på ditt barn och inte på den eventuella konflikten som finns mellan dig och ditt barns andra förälder.

Vad kostar det?  

 • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.
 • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om vårdnadstvist

Kontinuitetsprincipen

Kontinuitetsprincipen finns för att hjälpa domstolen fatta rätt beslut i en vårdnadstvist. Med rätt så syftar vi på ett beslut som gynnar ditt barn mest. Principen handlar om att man måste ta med i beräkningen var ditt barn har bott fram tills nu och hur stor omställningen skulle vara för ditt barn om han/hon skulle behöva ryckas upp från hemmiljön och flyttas till den andra föräldern.

Det är viktigt att förstå att domstolar ska försöka få föräldrarna att enas kring hur vårdnad, boende och umgänge för barnet ska se ut. När domstolen måste ta beslut i frågan, när föräldrarna inte är överens beaktar de flera olika omständigheter för barnet, bland annat barns behov av stabilitet och trygghet.

Hjälper kontinuitetsprincipen den förälder som barnet bor hos?

Kontinuitetsprincipen skulle kunna tolkas som att den finns som en fördel för den förälder som ditt barn bor hos eftersom principen hindrar ditt barn från att flytta om det bedöms vara en för stor omställning. Det viktiga här är inte att se det som att principen gynnar någon av föräldrarna, den finns endast till för att gynna ditt barn.

Varje fall är unikt och de beslut som tas i en vårdnadstvist kommer se olika ut beroende på ett flertal faktorer. Främst baserat på vart ditt barn kommer att ha en hållbar livssituation och må som bäst. Det är i de allra flesta fall för ditt barns bästa att ha stabil kontakt med båda föräldrarna, och ett domstolsbeslut kommer därför alltid att sträva mot det, om det är möjligt. Detta skulle till exempel kunna hindra den andra föräldern från att flytta långt bort och ta med sig ditt barn.

Vad tar man hänsyn till genom kontinuitetsprincipen vid vårdnad, boende och umgängestvister?

Det finns några huvudsakliga punkter som man tar hänsyn till i en tvist angående ditt barns vårdnad, boende och umgänge genom kontinuitetsprincipen:

 • Var ditt barn har bott hittills.
 • Vilken omställning det skulle innebära för ditt barn att ryckas upp ur den invanda miljön för att flytta till den andra föräldern.
 • Vid en viss ålder och mognad lyssnar man även till ditt barns egen önskan.
 • Var ditt barn går i skolan/förskolan och har sina kompisar.
 • Vikten av att ditt barn får ha fortsatt kontakt med båda sina föräldrar.

Vi kan hjälpa dig

Om du behöver hjälp eller vägledning så finns vi på Verahill här för dig! Vi erbjuder alltid tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon där du kan berätta om din situation. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms.