Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Måste jag ha en advokat för vårdnadstvist?

Måste jag ha en advokat för vårdnadstvist?

Du behöver inte anlita en advokat vid en vårdnadstvist, utan det går lika bra med en jurist som ombud. Enligt svensk lag har du också rätt att själv föra din talan i ett tvistemål.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan bli en mycket jobbig process för både barnet och föräldrarna. Samtidigt är det viktigt att du presenterar ditt perspektiv både objektivt och övertygande. Att hålla sig saklig i en situation som sliter upp känslor och dessutom ställer dig mot den andra föräldern är svårt. Nedan kommer vi översiktligt att gå igenom anledningarna till att anlita ett ombud.

Anledningar till att anlita en jurist eller advokat vid en vårdnadstvist

Att ha en kunnig person vid din sida i en sådan process är något som vi rekommenderar. Att föra sin egen talan på ett objektivt sätt kan vara svårt i en sådan personligt känslig situation, och om den andra föräldern väljer att anlita ett ombud blir balansen ojämn. Därför är det klokt att anlita ett ombud som kan se det breda perspektivet och guida dig i processen utifrån erfarenhet och kunskap.

Insatt i rättsprocessen

Advokaten eller juristen är insatta i den rättsliga processen och vet hur rätten kommer resonera i olika frågor. Din första reaktion är kanske att försöka smutskasta den andra föräldern för att bevisa att du är den bättre av er, men detta är ingen bra taktik. Ditt ombud kan hjälpa dig att sammanfatta dina argument samt lägga upp strategier utifrån dessa på bästa sätt och undvika taktiker som han eller hon vet att rätten inte kommer ha överseende med.

Ombudet vet också hur du ska bemöta anklagelser som kastas mot dig. Personen kommer hjälpa dig och veta hur ni ska klargöra att de inte stämmer.

Någon som ser allt ur ett sakligt perspektiv

I en sådan här omskakande process är det lätt att bli stressad och för påverkad av sina känslor. Ditt ombud kommer hjälpa dig med att se situationen ur andra vinklar och välja strategi beroende på situation.

Även om du är lugn i situationen kan du råka tappa tråden i rättssalen. Då kommer ditt ombud finnas där och kunna föra din talan om du skulle känna att allt blir för överväldigande.

Skillnad på jurist och advokat

Den största skillnaden på jurist och advokat är att jurist inte är en skyddad titel. Detta innebär i teorin att vem som helst skulle kunna kalla sig för jurist, men man utgår dock från att personen har en Juristexamen som idag kan avläggas från sex olika universitet i Sverige, och dessa är Göteborgs, Lunds, Stockholms, Umeås, Uppsalas samt Örebros Universitet. Både jurister och advokater har en juristexamen som innebär att personen har studerat juridik i 4,5 år vid universitetet.

Advokat är en skyddad titel enligt svensk lag och för att få kalla sig advokat så krävs det att personen har blivit antagen till Advokatsamfundet. För att bli antagen behöver personen ha minst 3 års praktisk erfarenhet från juridisk verksamhet samt ha genomgått en advokatexamen där muntlig examination är inkluderad. Därefter prövar Advokatsamfundets styrelse ansökningen.

Något som är värt att minnas är att en jurist kan vara minst lika kompetent som en advokat. Det är långt ifrån alla jurister som väljer att ansöka och gå med i Advokatsamfundet även om de uppfyller kraven.

Så kan vi hjälpa dig

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker om du behöver juridisk hjälp. Hör av dig till oss så kartlägger vi ditt juridiska behov och guidar dig framåt.