Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Behöver jag ett juridiskt ombud vid vårdnadstvist?

Behöver jag ett juridiskt ombud vid vårdnadstvist?

Du har alltid rätt att föra din egen talan, men vårt råd är att tala med en jurist innan du fattar ditt beslut. Även om du vill ditt barns bästa kan det vara svårt att behålla lugnet i en situation där känslor lever parallellt med en process som både kan vara svår att överblicka, hinna med och förstå.

Har din motpart en jurist blir balansen kanske ännu svårare. Därför är det klokt med ett ombud som kan hjälpa dig att lyfta blicken, se det breda perspektivet och guida dig i processen. Ett ombud har erfarenhet och kan föra din talan med rätt argument.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist