Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Vi är överens om vårdnaden, vad gör man nu?

Vi är överens om vårdnaden, vad gör man nu?

Är ni överens om att en av er ska ha ensam vårdnad fyller ni i vad som ska gälla på blanketten “Ansökan om äktenskapsskillnad.” Där finns även möjlighet att fylla i om ni vill ha så gemensam vårdnad. Om ni är överens men inte är i en pågående äktenskapsskillnad kan ni kontakta en jurist eller familjerätten för att upprätta ett vårdnadsavtal.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist