Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Är vårdnadstvister offentliga

Är vårdnadstvister offentliga

När domen har förkunnats av domstolen blir den en offentlig handling och kan begäras ut från den tingsrätt där målet avgjorts. För att få tillgång till dokumentet behöver man något som kan identifiera fallet, ex målnummer eller någon av parternas personnummer.

Ett undantag är om domen har belagts med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad kostar det?  

  • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.
  • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om vårdnadstvist