Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Hur hanterar man en vårdnadstvist på bästa sätt för barnet

Hur hanterar man en vårdnadstvist på bästa sätt för barnet

De flesta föräldrar vill sina barns bästa och jobbar hårt för att komma överens.

Vår erfarenhet är dock att man många gånger inte är överens om samma saker.

Då är det för barnets bästa att direkt ta hjälp. Att tidigt kontakta en jurist kan förhindra en konflikt. Är man redan på väg in i en tvist bör man försöka lägga sina egna önskemål åt sidan och tänka helt på barnets bästa. En jurist kan lotsa rätt i situationen och det är skönt med stöd från någon med erfarenhet från liknande situationer och som har en distans till konflikten.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist