Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Hur kommer vi överens när barnets andra förälder inte vill prata med mig?

Hur kommer vi överens när barnets andra förälder inte vill prata med mig?

Om den andra föräldern inte vill prata med dig om saker som rör ert gemensamma barn så rekommenderar vi så kallade samarbetssamtal. Detta sker via familjerätten i den kommun barnet är bosatt i. Där får ni som föräldrar kostnadsfri hjälp kring att försöka hitta ett fungerande samarbete i frågor som rör barnet.

För att ni ska kunna få samarbetssamtal så behöver ni låta bli en rättslig process och använda samtalen som en alternativ lösning.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Hur går ett samarbetssamtal till?

Syftet med samarbetssamtal är att ni föräldrar gemensamt ska kunna fatta beslut gällande ert barn i frågor om till exempel boende eller umgänge. Det är något som erbjuds till alla föräldrar som inte bor i ett parförhållande med varandra. I och med samarbetssamtalet får ni ett forum där ni kan diskutera och komma fram till vad som är det bästa för ert barn tillsammans med en samtalsledare.

Ni som föräldrar måste båda vara överens om att ha ett samarbetssamtal för att det ska kunna genomföras. Då hör ni av er till familjerätten i barnets hemkommun och ansöker om att boka in ett samtal.

Ert samtal leds av en eller två samtalsledare som fungerar som en neutral part. Deras mål är att ni ska hitta vägar att komma överens och tillsammans jobba för det som är bäst för ert barn. Samtalen kan både vara gemensamma och enskilda. Vill den andra föräldern inte prata med dig kan det vara bra att börja med enskilda samtal och ha som slutmål att samtalen senare ska bli gemensamma.

Är det så att den andra föräldern har utsatt dig för hot eller våld så börjar ni alltid med enskilda samtal. Samtalsledaren följer alla bestämmelser om sekretess som gäller för Socialstyrelsen.

Vad gör jag om den andra föräldern vägrar samarbetssamtal?

Om den andra föräldern vägrar att ha samarbetssamtal bör du överväga en rättslig process. Det beror på att personen då visar att det inte finns något intresse av att lösa era problem och göra det som är bäst för ert barn.

Hjälp att komma överens

Om barnets andra förälder inte vill prata med dig kan ett samarbetssamtal vara ett bra steg på vägen. Samtalsledaren kan då börja med enskilda samtal som senare kan leda till gemensamma samtal. Skulle det vara så att den andra föräldern fortfarande inte vill prata med dig kan ni kanske ändå hitta ett sätt att samarbeta och komma överens med hjälp av samtalsledaren. Målet är att hitta en hållbar lösning så att ni båda kan jobba för att göra det bästa för ert barn.

Att få hjälp från en utomstående, oberoende part som bara fokuserar på det som är bäst för barnet kan vara mycket hjälpsamt om det finns konflikter mellan dig och den andra föräldern. Ni kan då få en chans att få fram det ni vill utan att blanda in aggressioner eller känslor. Det kan leda till att ni båda inser att ni egentligen vill samma sak gällande ert barn och öppna upp för nya perspektiv och lösningar.

Fråga oss gärna

Om du behöver hjälp eller vägledning så finns vi på Verahill här för dig! Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1 845 kr per timme inklusive moms.