Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Behöver jag advokathjälp vid en vårdnadstvist

Behöver jag advokathjälp vid en vårdnadstvist?

Vid en tvist ska barnets bästa alltid vara i fokus. Därför är kunskapen kring vårdnadstvister mer värd än en titel. En erfaren jurist är en bra första kontakt och på Verahill får du 20 minuter kostnadsfri rådgivning kring just din situation. Det kan vara en bra början oavsett hur du vill gå vidare.

Du har också alltid rätt att föra din egen talan, men vårt råd är att tala med en jurist innan du fattar ditt beslut. När man vill sitt barns bästa kan det vara svårt att behålla lugnet samtidigt som känslorna svallar. En vårdnadstvist kan också vara svår att överblicka och förstå.

Ett ombud hjälper dig att se det breda perspektivet och guidar dig i processen. Vid din sida har du en person med erfarenhet som kan föra din talan med rätt argument.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist