Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Vad är en vårdnadstvist?

I en vårdnadstvist försöker tingsrätten hjälpa föräldrar som är oeniga att komma överens om framförallt vårdnad, boende och umgänge. Om man inte når fram till en gemensam lösning kan domstolen bestämma vad som blir bäst för barnet.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist