Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Vårdnadstvist
  4. Underhållsbidrag vid ensam vårdnad

Underhållsbidrag vid ensam vårdnad

Om ditt barn bor hos dig på heltid har du rätt att kräva att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag för barnet. Underhållsbidraget ska betalas varje månad och bestäms utifrån en beräkning av barnets behov och respektive förälders ekonomiska situation. Om den andre föräldern inte går med på att betala underhållsbidrag finns det olika sätt att gå vidare.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

Läs mer om vårdnadstvist

Underhållsbidrag vid ensam vårdnad

Har du ensam vårdnad om ditt barn är den andra föräldern skyldig att betala underhållsbidrag till dig. Ni som föräldrar är underhållsskyldiga fram till den dagen ert barn fyller 18 år. Är det så att barnet fortfarande går i skolan vid tidpunkten för artonårsdagen så gäller underhållsskyldigheten fram till att barnet är klar med skolgången. Det gäller dock som längst till den dagen barnet fyller 21 år.

Det finns ingen bestämd summa som den andra föräldern är skyldig att betala till dig, utan ni kan tillsammans komma överens om ett belopp som är rimligt. Summan ska bidra till barnets grundläggande behov såsom mat, hygienartiklar och kläder. När ni bestämmer ett belopp ska ni alltid ta hänsyn till bådas ekonomiska situation. Har den andra föräldern en fördelaktig ekonomisk situation kan bidraget även hjälpa till att täcka saker som inte räknas som grundläggande. Underhållsbidraget ska också anpassas efter barnets ålder och behov. Kan ni inte komma överens om vad den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag så finns det verktyg som ni kan använda er av. Försäkringskassan har ett bra beräkningsverktyg där ni kan skriva in era ekonomiska uppgifter, barnets kostnader och därefter beräknas underhållsbidraget. Ni kan även skriva ett avtal gällande underhållsbidraget för att slippa eventuella konflikter i framtiden.

Att få underhållsbidrag retroaktivt

Skulle det vara så att den andra föräldern motsätter sig att betala underhållsbidraget till dig så går det att få det i efterhand efter att beslut har fastställts av domstol. Du har då rätt till att få underhållsbidrag retroaktivt upp till tre år.

Vad ska underhållsbidraget räcka till?

Underhållsbidraget ska hjälpa till att täcka barnets omkostnader. Huvudregeln i Sverige är att båda föräldrarna ska försörja sitt barn efter sin ekonomiska förmåga.

Vad ingår inte i underhållsbidraget?

Det du får i underhållsbidrag ska hjälpa till att täcka grundläggande kostnader för ert barn. Det innebär att saker som inte är nödvändiga inte kommer att räknas in som grund för underhållsbidraget. Några exempel på sådana saker skulle bland annat kunna vara dyr sportutrustning eller bensin till en moped.

Skillnad på underhållsbidrag och underhållsstöd

Underhållsbidrag är något som du får av den andra föräldern om ditt barn bor stadigvarande hos dig. Ni bestämmer summan tillsammans och fastställer det ni kommit överens om med ett avtal eller en dom (om ni inte är överens).

Underhållsstödet är ett förutbestämt minimibelopp baserat på barnets ålder som betalas ut av Försäkringskassan, som sedan kräver betalning från den andra föräldern. Underhållsstödet är alltså något som du kan ansöka om hos Försäkringskassan. Det kan du göra om det är så att den andra föräldern inte har råd eller vägrar att betala underhållsbidrag till dig.

Både underhållsbidrag och underhållsstöd ska betalas ut till dig en gång i månaden. Underhållsbidraget bör anpassas efter ditt barns ålder och behov. Beloppet som betalas ut i underhållsstöd ökar i en förutbestämd takt som avgörs av ditt barns ålder.

Om ni inte är överens om beloppet för underhållsbidraget

Om du och den andra föräldern inte är överens om det belopp som personen ska betala till dig kan du först kontakta familjerätten. Där får ni ett kostnadsfritt samarbetssamtal i den kommun där barnet är folkbokfört. Då kan ni tillsammans med en samtalsledare,försöka komma överens om ett belopp. Hjälper inte detta så behöver du kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare. Är ni fortfarande inte överens då så är det sista steget att gå till domstol och låta tingsrätten lösa tvisten.

Fråga oss gärna

Vi på Verahill erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du behöver vägledning. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 1845 kr per timme inklusive moms.