Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Tidsgräns för bodelning

En bodelning ska ske i samband med en skilsmässa eller samboseparation. Det är mycket som händer samtidigt och det är mycket som behöver ordnas, både på det personliga och ekonomiska planet.

Det är viktigt att du inte väntar för länge med att ta tag i bodelningen, även om det kan vara jobbigt och det är olika tidsaspekter att hålla koll på beroende på om du skiljer sig eller om du separerar från din sambo. Nedan kommer vi att förklara skillnaderna när det kommer till bodelningar och tidsgränser.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Kan man göra en bodelning i efterhand?

Oavsett om du har skilt dig eller genomgått en samboseparation är det bra att göra en bodelning och skriva ett bodelningsavtal. Om du skiljer dig finns det till och med en lagregel som säger att bodelning ska ske efter äktenskapsskillnad.

En bodelning innebär att ni delar upp ert giftorättsgods eller samboegendom mellan er och sedan skriver ett bodelningsavtal för att ha som underlag för att påvisa att bodelningen är genomförd och att ni var överens. Ett bodelningsavtal krävs av bland annat banken för att justera era bolån, av inskrivningsmyndigheten för att förändra ägandet av en fastighet samt av hyresvärd för att ändra hyrestagare av en hyresrätt.

Du kan göra en bodelning i efterhand, men den bör ske så tätt inpå separationen eller skilsmässan som möjligt. Det är nämligen alltid enklare att genomföra en bodelning när allt fortfarande är färskt i minnet, och du riskerar inte att den andra parten begär bodelning lång tid efter separationen eller skilsmässan. Ni kan i stället gå vidare med era respektive liv.

Tidsgräns för bodelning vid skilsmässa

Vid en skilsmässa så måste en bodelning göras, men det finns ingen tidsgräns i lagen som säger exakt när.

Enligt svensk rättspraxis kan ni begära en bodelning så långt som 18 år efter att skilsmässan genomfördes, om det finns en god anledning. Ett exempel på ett bra skäl är om ni hade omyndiga barn vid tillfället för skilsmässan och att ni ansåg att det var bäst att vänta för deras skull. Högsta domstolen har i ett fall dömt att 24 år efter skilsmässan ansågs som ett för långt dröjsmål att genomföra en bodelning.

Vi rekommenderar dig att försöka genomföra bodelningen så tätt inpå skilsmässan som du kan. Ibland kan det dock vara viktigt att fundera på hur eventuella minderåriga och hemmaboende barn kan komma att påverkas av bodelningen, och det finns i vissa fall anledning till att avvakta en kortare period med att genomföra bodelningen, detta är dock undantagsfall. I regel bör bodelningen genomföras så snart som möjligt efter skilsmässan.

Tidsgräns för bodelning för sambor

För sambor gäller andra regler än för makar som ansökt om skilsmässa. Före detta sambor måste inte genomföra en bodelning, men det ska ske en om en av er begär det. Tidsgränsen för att begära en bodelning mellan sambor som separerar är 12 månader från den dagen samboförhållandet upplöstes.

Begär ingen av er en bodelning inom 12 månader från det datumet anses rätten till en bodelning gå förlorad. I en bodelning mellan sambor ingår den så kallade samboegendomen, det vill säga den gemensamma bostaden (om den införskaffats i syftet att ni skulle bo där tillsammans) och den lösa egendomen i hemmet som köpts för att utnyttjas gemensamt.

Även om det inte är ett måste rekommenderar vi alltid att ni genomför en bodelning. Det säkerställer, precis som vid en skilsmässa, att var och en får det den har rätt till. Dessutom kan det i många situationer krävas ett bodelningsavtal även mellan före detta sambor, t.ex. om man äger en fastighet ihop och lån ska justeras och ägande omfördelas, eller om man står på ett gemensamt hyreskontrakt.

Det är viktigt att du tar hjälp av en jurist för att upprätta bodelningsavtalet, oavsett om du skilt dig eller separerat som sambo.

Fråga oss gärna

Har du frågor om bodelning erbjuder vi 20 minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Vill du sedan fortsätta ta hjälp av oss kommer du och juristen prata om pris för uppdraget. Vi arbetar på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.