Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Bodelning
  4. Bodelningsavtal vid skilsmässa

Bodelningsavtal vid skilsmässa

Att genomgå en separation kan vara tufft på många sätt och det är mycket som måste lösas. En stor praktisk del som du och den andra parten måste komma överens om är hur era tillgångar och skulder ska fördelas. Fördelningen sker genom en så kallad bodelning, vilken skrivs ner i ett så kallat bodelningsavtal.

Det är viktigt att upprätta ett bodelningsavtal, dels för att undvika framtida tvist, dels för att vara säker på att ingen av er kan kräva en bodelning flera år efter separationen.

Du bör inte skriva bodelningsavtalet själv utan det bör utformas av en jurist som du anlitar. Det finns flera risker förenat med att skriva det själv. Det är viktigt att veta att om du skrivit på ett bodelningsavtal anses det som giltigt och man kan inte “ändra sig” i efterhand.

Vid det inledande kostnadsfria telefonsamtalet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt. Värdet på den kostnadsfria rådgivningen är 750 kr inkl moms.

Om- eller avbokning måste ske senast 12 timmar innan din mötestid. I andra fall debiteras motsvarande kostnad om 750 kr.

Om du väljer att ta vidare hjälp från oss tillämpas sedan en timtaxa motsvarande den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr / timme.

 

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan dig och din före detta partner och är en viktig del av separationen. Det är ett juridiskt bindande dokument som bevisar att bodelningen är genomförd och vilka egendomar och skulder som omfattas i den om det skulle bli en framtida tvist. Bodelningsavtalet är även en legitimitetshandling när ni ska justera era bolån, ägarövertagande av fastighet/bostadsrätt etc.

Avtalet måste signeras av er båda och går inte att ändra i efterhand. Det gör att ingen part ensam kan skriva till, ta bort eller ändra i avtalet efter att det är undertecknat och konstaterar att den är klar.

Vad ska ett bodelningsavtal innehålla?

Ett bodelningsavtal kan vara både omfattande och kort. Lagstiftningen är dispositiv, vilket betyder att du och den andra parten är fria att utforma ert bodelningsavtal på det sätt ni vill. Det finns dock vissa delar som i regel tas upp i ett bodelningsavtal och som alltid bör omnämnas i avtalet. De delarna är bostad (bostäder), banktillgångar såsom bankkonton, värdepapper, pensioner, företag, lös egendom, såsom bilar, båtar, MC, inre lösöre etc samt skulder, till exempel bolån, studielån, privata lån. Om man inte tydliggör vilka tillgångar och skulder som omfattas av bodelningsavtalet riskerar det innebära att den egendomen/skulden inte är bodelad och därmed riskerar att påkallas inom ramen för bodelning långt senare, när ni båda gått vidare.

Formkrav för bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal som skrivs i samband med en skilsmässa eller separation har bara två formkrav:

  1. Det ska upprättas skriftligt.
  2. Det ska undertecknas av båda parterna.

Bodelningsavtal under äktenskap

Vill ni bodela under ert äktenskap måste ni anmäla detta till Skatteverket innan ni upprättar avtalet. Även här är det bra att ta hjälp av en jurist så att alla önskemål blir korrekt formulerade och ärendet hanterat på bästa sätt. Juristen finns vid er sida under processen.

Första steget är en anmälan till Skatteverket om att ni vill genomföra en bodelning. Det är viktigt att få med bådas personnummer och att anmälan signeras av båda parter. Anmälan ska skickas in i originalformat och ansökningsavgiften på 275 kr ska betalas in.

Efter detta avvaktar man ett par dagar så att Skatteverket hinner ta emot er anmälan. När den är mottagen kan ni på egen hand eller tillsammans med juristen skriva avtalet.

Bodelningsavtal vid skilsmässa

Att ta hjälp med bodelningsavtalet så att det stämmer med den egna uppfattningen är viktigt. Det är en trygghet för framtiden och eliminerar risken att en av parterna kräver annat många år senare - något ex-makar utan bodelningsavtal har rätt till.

Bodelningsavtal vid samboseparation

Även för sambor är det klokt att ha avtalet på plats. Till skillnad från gifta par har sambor ingen rätt att kräva bodelning flera år efter en separation - här gäller 12 månader från datumet som samborelationen tog slut. Det är ändå klokt att skriva ett avtal i anslutning till separationen. Dels för att säkerställa att din före detta sambo inte ska kräva bodelning flera månader i efterhand, dels för att vissa banker kan kräva det för att ni ska kunna ta nya, separata bolån. Juristen hjälper dig.

Fråga oss gärna

Har du frågor gällande bodelningsavtal eller dess utformning erbjuder vi tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vår taxa i ärenden om bodelning är 2 250 kronor per timme inklusive moms.